post by boslar | | Closed

Årsmöteshandlingar 2021

http://media3.slfiber.se/2022/03/Årsredovisning-2021-1.pdf

post by boslar | | Closed

Kallelse till årsmöte i Stånga-Lye fiber Ek.förening

Den 21 april 2022

i Malmgard, Stånga

Kl.19,00

Välkomna

post by boslar | | Closed

Medlemsavgifter 2021

Medlemsavgiften för 2021 är 200kronor enligt årsmötesbeslut 2020

en höjning från 2020 med 100 kronor. Faktureras i Juni 2021

post by boslar | | Closed

Kallelse till årsmöte med Stånga Lye Fiber 2020

3 Juni 2021kl 19.00 i Lye Bygdegård

Årsmötes handlingarna bifogas

post by boslar | | Closed

Utlämning av ny router och tv-box pga uppgradering

Utlämning av ny Router och tv box

Sker den 4-6 januari 2021

På följande tider

4 – 6 januari 10.00-12.00 och 13.00-15.00

Vänligen skriv ut och fyll i Länken Sl-fiber utlämning av material längst ner

på sidan. Om ni önskar att få autogiro fyll även i autogiro-amälan.

OBS. Vänligen tänk på att hålla avstånd i dessa tider

Hämtas vid 

Stig Engström

Stånga Härvide 219

623 60 Stånga

Vid förhinder att hämta vid dessa tider 

kontakta Stig på 073-069 16 12

för överenskommelse om hämtning på annan tid.

http://media3.slfiber.se/2020/12/Telia-utskick-1.pdf

http://media3.slfiber.se/2020/12/Autogiroanmalan_SL-Fiber-1.pdf

http://media3.slfiber.se/2020/12/Sl-Fiber-utlämning-av-material-Ver2-1.pdf