Styrelsen

Styrelsen 2023

Ordförande: Thomas Thomasson

vice ordförande: Mikael Lindahl

Sekreterare: Johan Dahlbom

Kassör: Cecilia Gutenbring, Företagsnavigering Gotland AB

Ledamöter:

Stig Engström, Teknikansvarig

Mikael Winther, Ledningsansvarig

Bo Larsson, Hemsideansvarig

Jonas Gahm Wesström

Revisorer:

Solveig Björkman och Annete Westdahl