SL-Fiber

Stånga/Lye fiber ekonomiska förening startade 2010 med avsikten att bygga och tillhandahålla ett fibernät för Data och Tele kommunikation inom Stånga och Lye socknar med angränsande områden.

”Fredagen den 30 mars 2012 var det så dags för grävstart för Väg- och byggnadsgrus med ”lite grummel i glädjebägaren” då grävaren tyvärr grävde av en elkabel som släckte delar av Gotland

Därefter gick allt efter planerna. Efter fyra månaders grävning var fiberslangarna dragna till våra 296 abonnenter och Eltel skulle påbörja inblåsningen av våra fiberledningar så visade det sig att en viss typ av fiber var restnoterat och bristvara i hela riket.

Så den förväntade ”tändningen” av vår fiber som var planerad till november sköts fram till 14 december. Områdesansvarig fick arbeta hårt med att se till att fastighetsägarna fanns tillgängliga för fiberblåsare då det var bristfälliga blåsscheman med irriterade fastighetsägare som inte kunde vara hemma ifrån sina arbeten under någon längre tid.

Vi hade tyvärr 5 blåsstopp där fibern inte kom fram på grund av fukt och frost i rören och ett fall där det var för långt avstånd eller bristfällig blåsutrustning men det åtgärdades under våren.

arbetsgruppen hade 51 protokollförda möten under 2012. Tack vare allas gemensamma insatser så lyckades vi bygga ett bra fungerande fibernät.