Category Archive: Uncategorized

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 12 juni 2012

Fiberföreningen har hållit planeringsmöte i Stånga skola. Följande togs upp.

Gjutning av Nodhuset onsdagkväll, 13/6, kl.18.00, Micke har ett elverk, murning av väggar eventuellt på torsdag, Classe Nyman fixar fram vatten och kolla dörrmått som meddelas Christer W. Ronny kollar med Sven Bosarfve om han kan bistå med el.

Reservkraft kan få köpas från Telestationen av Scanova. El beställt från GEAB med leveranstid.

Rör är på gång, ca 100 m fattas av 25-rör. Stig kollar.

Vattenverket, Stånga, Avloppsverket, Lye, Stånga skola skall slutförhandlas av Lennart.

Asfalt skall lappas av Väg och Byggnadsgrus ev på torsdag, 14/6.

Avgrävning vid Maldes har lagats av Stig Engström. Väg & Byggnadsgrus står för detta – Stig förhandlar med Tommy Gardarve.

Nycklar, lås till stolpar har Stig kollat. Pris för 40 lås blir totalt 8600 kr.

Grävningarna går bra, enligt beräknat, klart till Lillro. Vissa justeringar och röjning skall göras i Lye. Lye-personer behöver finnas med i grävarbetet för att ha koll på dragning och ändringar. Stakningen behöver kollas och ev. kompletteras.

Anslutningarna till skolan och Eva L får fixa slang in i husen snarast, Lennart tar kontakt med dem.

Väg och Byggnadsgrus har semester vecka 28 till och med vecka 30.

Lantmäteriet vill framöver ha uppgifter på ledningsrätter för registrering. Kostnader ca 170.000 kr.

Antalet som vill ha en aktiv anslutning är nu uppe i 296 anslutning vilket motsvarar 84 % – en mycket bra siffra och ett mycket gott betyg på vårt arbete.

Lista från Telia har Örjan reviderat och sänt tillbaka.

Utbetalt till dagens datum, borrningar: 379.000 kr, grävning, plogning 388.000 kr, ELTEL 147.000 kr, sammantaget 914.000 kr.

Leader-pengar kollas vid nästa möte.

Nästa möte Tisdagen den 19 juni, kl. 19.00, Stånga skola.

/Arbetsgruppen

post by Pelo | | Closed

Murning av nodhus

Kan någon hjälpa till med murning av nodhus nu på lördag den 16/6 kl 8.00?
Meddela mig på telefon 0736422314 eller min mailadres christerwarte@hotmail.com
Med vänlig hälsning,
Christer

post by Pelo | | Closed

Arbetskväll 14 juni

Arbetskväll torsdag 14 juni. Vi samlas vid Malmahallens parkering klockan 18.30 för vidare instruktioner.

Sprid detta meddelande till era vänner och grannar som inte har dator eller e-post.

/Styrelsen

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 5 juni 2012

Stånga-Lye fiberförening har hållit möte och behandlade följande frågor.

Genomgång av stormötet 29/5. Stormötet var bra med Rotter och co där tavla med inomhusutrustning visades.

Nodhuset: Gjutning av platta kan göras då platta ej är bygglovspliktig, huset får avvaktas till 13/6 då vi förhoppningsvis har färdigt bygglov. Form bygges troligen på torsdag 8/6. Dörren finns hos Micke L. Christer fixar ställning som Classe Nyman hämtar på torsdag och lägger på Christers gård.

Kan reservkraft lösas via Eltel, Bengt Grönström, Stig kollar.

Ont om rör i hela landet, leverens har gått men ELTEL vet inte var de finns.

Röjning, gick bra i torsdags 31/5. Ny röjkväll torsdag 8/6. Asfalt skall samlas upp. Classe håller med traktor och vagn.

Vattenverket, Stånga, Avloppsverket, Lye, Stånga skola skall med och förhandlas i särskild ordning av Lennart B.

Avgrävning vid Maldes har lagats av Stig Engström. Väg & Byggnadsgrus bör stå för detta – Stig kollar med Tommy Gardarve.

Örjan har redovisat första momsen på 53.000 kr, får se när vi får pengarna.

Återställning asfalt utföres av Väg & Byggnadsgrus, lista göres av respektive områdesansvariga.

Nyckelproblemet diskuterade. Kollas med ELTEL och FLL. Tas vid nästa byggmöte.

Nästa möte Tisdagen den 12 juni, kl. 19.00, Stånga skola, tillika byggmöte.

Fiber-PUB som vanligt varje fredag i Lye Bygdegård.

/Arbetsgruppen

post by Pelo | | Closed

Inkoppling av fiber i huset

Klicka på länken nedan för en skiss på hur inkopplingen av fibern i huset ser ut.

Så här ser det ut i husen.