post by Pelo |

Vem kan hjälpa mig med installationen i huset?

Det finns många el-, data- och elektronikföretag som kan hjälpa till med installationen i huset. Här är några som varit i kontakt med fiberföreningen och som gärna hjälper till.

Databyrån (Visby), tel: 0498-202890

Elektronikservice (Hemse), tel: 0498-480633

Elitservice (Hemse), tel: 0498-290650

PCRoma (Lövsta, Roma), tel: 0498-50940

Roma El & Antennteknik (Roma), tel: 0498-287150

Posted in: Teknik