post by Pelo |

Men 4G då?

Mobilt bredband kommer aldrig att vara mer än ett komplement till fiber då det inte får vara fler än 16 uppkopplade per antenn, antennerna måste dessutom stå med några hundra meters mellanrum för att nå höga hastigheter och så måste det vara fiber framdraget till antennerna. Det är inte speciellt troligt att Gotländska landsbygden får 4G inom överskådlig tid alltså. Om vi skall jämföra med utbyggnaden av 3G så har långt ifrån alla på landsbygden fortfarande inte fullgod täckning efter 5 års utbyggnad.

Posted in: Övrigt