post by Pelo |

Kommer man att kunna ansluta sig om t ex 2 år?

Ja, det kommer att gå. Dock kommer det att vara mycket dyrare. I projektet som pågår nu har vi bidrag från både Region Gotland och Telia. Dessa bidrag kommer vi att dela upp på de fastigheter som ansluter sig i första skedet. Dessutom kommer vi att upphandla grävning och material till runt 280 fastigheter på ett bräde. Det gör att vi kommer att få bättre priser nu än om vi skulle beställa till en ett fåtal fastigheter vid ett senare skede. Ett riktpris på att ansluta sig senare är ca. 50.000 kr.

Posted in: Övrigt