post by Pelo |

Hur monterar jag fiberuttaget (den vita dosan)?

Dosan får du av din områdesansvarige.

Montera dosan på den plats i huset där du vill ha den. Det bör vara i ett torrt och frostfritt utrymme. Dra fram slangen till dosan, men dra inte in den i dosan. När Eltel kommer och installerar fibern så kommer de att lossa på dosan och dra in slangen. Sedan blåser de och svetsar fibern.

Så här ser dosan ut.

  

Om man monterar fiberdosan på en infälld dosa i väggen (eldosa) används hålen som är markerade med röda pilar. Om man monterar på annat sätt används hålen vid de blå pilarna.

Posted in: Teknik