post by Pelo |

Hur kommer utrustningen i huset att se ut?

Bild på installationsväggen som visats upp på stormöte.

Här är en skiss på hur det kommer att se ut (skiss på utrustning i husen).

Fiberkabeln som på skissen heter Villapatch ingår till en längd av 1 meter.

Posted in: Teknik