post by Pelo |

Hur är det med satellit?

Satellit: Att ge bredband via satellit har fördelen att den är nåbar nästan överallt – det finns faktiskt dalar och andra platser som hamnar i satellitskugga. En uppenbar nackdel är också den relativt dyra utrustningen och dyr drift. Kapaciteten blir begränsad eftersom varje kanal i satelliten historiskt varit begränsad till 20-30 Mbit. Idag finns rena kommunikationssatelliter med 155 Mbit kanaler. Vill man sända ut uppdateringar eller stora filer till många. Jämfört med de flesta kommersiella  bredband till hem och företag har en satellitkanal stor kapacitet om alla ska ha samma information. Lämpligen gör man uppdateringar på tider då få tittar på TV för att få billigare kapacitet. Tyvärr ger tekniken mycket låg uppkapacitet och för nätverket besvärande långa svarstider eftersom avståndet motsvarar 250 ms.

Posted in: Övrigt