Monthly Archives: maj 2021

post by boslar | | Closed

Medlemsavgifter 2021

Medlemsavgiften för 2021 är 200kronor enligt årsmötesbeslut 2020

en höjning från 2020 med 100 kronor. Faktureras i Juni 2021

post by boslar | | Closed

Kallelse till årsmöte med Stånga Lye Fiber 2020

3 Juni 2021kl 19.00 i Lye Bygdegård

Årsmötes handlingarna bifogas