Monthly Archives: april 2018

Årsmöte

Välkomna till årsmöte med SL-fiber den 19 april 2018 i Lye bygdegård kl 19,00.
Alla kunder och abonnenter är välkomna att delta och lyssna.
Rösträtt tillkommer endast de som är medlemmar i föreningen.
VÄLKOMNA