Monthly Archives: augusti 2016

Styrelsemöte

Den 30 augusti hade styrelsen sit sammanträde och beslutade om bland annat 11 ändringar av abonnemangen som överlåtits till nya ägare samt ett helt nytt abonnemang.
Enligt tidigare beslut kostar ett helt nytt abonnemang 25 000 kr + inkopplingskostnader hos Telia. Då svar föreningen för grävning fram till tomtgräns samt slang och blåsning
in. Abonnenten erhåller då sammautrustning som tidigare.
Ekonomin är fortfarande god. Dock är det några som slarvar med betalningarna. Kassören kontaktar dem och meddelar att abonnemanget upphör och ärendet lämnas till kronofogden om betalning inte sker. Återinkoplingskostnad 1 000 kr.