Monthly Archives: april 2016

Årsstämman

Den 7 april höll föreningen sin årsstämman och styrelsens redovisningshandlingar godkändes i sin helhet. Se annan plats på hemsidan. Styrelsen omvaldes i sin helhet.
Diskutertades priset på anslutning av nya medlemmar.
Styrelsen fick i uppdrag att utreda detta.
Ordf. informerade om den planerade reservkraften vid noden. Ett diseldrivet elverk kommer troligen att installeras och servas av GEAB.