Monthly Archives: mars 2016

post by slfiber | | Closed

Årsredovisningen 2015 med föredragningslista

Årsredovisning 2015

Kallelse till årsstämma

Kallelse
till årsmöte med
Stånga-Lye fiber ek .förening
Den 7 april 2016
i
Lye Bygdegård
Kl 19,00

Välkomna