Monthly Archives: februari 2016

Möte i styrelsen 16-02-16

Vid styrelsesammanträde den 16 februari 2016 diskuterade styrelsen ett avtal med GEAB om drift och underhåll ett diseldrivet elverk som kommer att stå utanför nodhuset.

Vi beslutade om verksamhetsberättelse och bokslut som kommer att finnas tillgängligt har när det är klart.

Årsmötet kommer att hållas i Lye bygdegård den 7 april kl 19,00. Kallelse kommer på hemsidan och med e-post samt anslag i Malmahallen

Inkoppling av ny abonnenter är beställt och kommer att ordnas inom en snar framtid. Det är idag 300 anslutna abbonenter.