Monthly Archives: september 2015

Styrelsemöte

Vid styrelsen möte den 2 september diskuterades bland annat att utöka reservkraften i nodhuset. I dag 30 minuter. Eventuellt kommer ett reservelverk att installeras med automatstart.
2 abonnemang har bytt ägare och det finns en förfrågan om nytt abonnemang. Snökäppar har satts upp på speciellt utsatta skåp. Alla batteribackuper är utdelade och folk verkar nöjda med dessa och abonnemangen.
Ansvarsfrågan vid skador på föreningen anläggning och diskuterades och kommer att utredas vidare. Ev kommer en respentant att medverka vid årsmötet och förklara vad som gäller.