Monthly Archives: april 2015

post by boslar | | Closed

Budget 2015

Budget 2015

Årsstämman

SL-fiber höll den 14 april sitt årsmöte i Lye bygdegård. 20 medlemmar var närvarande.

Redovisningshandlingarna finns på annan plats här på hemsidan.

Styrelsen omvaldes helt utom Theres Hadland som undanbett sig omval och i hennes ställe invaldes som ersättare Thomas Hallin Stånga.

Olika frågor diskuterades såsom Telias kanalutbud utdelning av batteribackuppper m.m.

En del organisatorisk frågor diskuterades också men inget beslut fattades

post by slfiber | | Closed

Kallelse till Årsstämma i Stånga-Lye Fiber ekonomiskförening 14 April 2015

Härmed kallas medlemmarna i Stånga-Lye fiber ekonomisk förening till årsmöte i

Lye bygdegård 14 April 2015 kl 19.00

Vi bjuder på kaffe efter mötet

Välkomna önskar Styrelsen

post by slfiber | | Closed

Årsredovisning inkl. föredragningslistan för 2014

Årsredovisning inkl föredragningslista 2014