Monthly Archives: april 2013

post by Pelo | | Closed

Årsredovisning och föredragslista för årsstämma

Här är årsredovisning för Stånga-Lye fiberförening samt föredragslista för årsstämman.

Föredragningslista vid ordinarie föreningsstämma 2013

Årsredovisning 2012

post by boslar | | Closed

Kallelse till Årsstämma i Stånga-Lye Fiber ekonomisk förening 29 April 2013

Härmed kallas medlemmarna i Stånga-Lye Fiber ekonomisk förening till årsmöte

i Lye bygdegård 29 April 2013 kl.19.00

Vi bjuder på kaffe efter mötet

Välkomna önskar Styrelsen