post by Pelo | | Closed

Fakturor från Telia

Nu när vi har gått över till fiber och Telia börjar fakturera föreningen för fiberabonnemangen är det viktigt att ni kontrollerar era fakturor från Telia. En del medlemmar har upptäckt att de blivit fakturerade för månadsuppgifter som skall ingå i fiberabonnemanget. Om ni upptäcker några felaktigheter måste ni kontakta Telia så att de får rätta till fakturan. Är ni osäkra på vad som ingår i fiberabonnemanget kontakta er områdesansvarige så försöker de hjälpa till.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Comments are closed.