Monthly Archives: januari 2013

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 22 januari 2013

Stånga-Lye fiberförening har hållit möte i Stånga skola och tog upp följande.

Telia fakturerar från 14 februari 2013. Samma dag börjar fakturering till våra abonnenter.

Faktureringsavgift på 30 kr inkl. moms fastställdes. Erbjudan om Autogiro skall medfölja första faktureringen som då gör att man kan slippa faktureringsavgift i framtiden.

Hur många som ännu inte är inkopplade är svårt att få grepp på, ca 70 st enligt Stig E.

Lennart B skall begära förlängning av projekttiden hos Region Gotland och Länsstyrelsen.

Stig har kollat med Skatteverket och arbetsgivaravgifter för pensionärer är 10,2%.

Evas lägenheter har fel i en lägenhet. Rotter är meddelad och skall fixa detta.

Signalband är avbrutna på vissa ställen som kommer att vara problem vid framtida ledningsutsättning. Ordförande tar kontakt med Väg och Byggnadsgrus för att diskutera problemet.

Trygghetslarm är inget problem vid teknikskiftet enligt hemtjänsten. Gör gärna en kontroll efter inkoppling till fiberansluten telefon.

Örjan påpekade att Mail inte alltid fungerar då vårat gruppmail används.

Lennart tar med sig icke fungerande konvertrar och Gateways till Telebutiken för utbyte.

Nästkommande möte Tisdagen den 5 februari, kl. 19.00, Stånga skola.

/Arbetsgruppen

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 8 januari 2013

Fiberföreningen har hållit planeringsmöte och tog upp följande.

Många är nu uppkopplade, troligen saknas ca 110 icke uppkopplade enligt Mattias R. Många felaktiga adresser har konstaterats vilka Telia/Sonera ansvarar för, Mattias Rotter vill ha reda på felaktigheter via mail.

Marktätning göres om i vissa skåp och lås sättes på denna vecka.

Diskussion med Mattias Rotter om blåsning/svetsning:
– Blåsstopp, 2 vattenfyllda rör, fel hjul, täta rör vem ersätter. Dålig utrustning och kompetens. Varför inte egna funktionella elverk.
– Blås- och svetsschema har inte på något sätt följts. Har varit på besök i fastigheter flera gånger, ibland 4 – 5 ggr.

Mattias kontaktar Kurt Lillro angående att stoppet skall fixas när det blir varmare väderlek.

Telia vill börja fakturera fom 2012-12-15 vilket vi inte kan acceptera. Mycket var driftsatt före jul. Adressfelen är helt Telias fel.

Fakturor till kund/medlem bör snarast gå ur.

Ersättning till ”kabelutsättning” skall utgå med samma ersättning som administrativ tjänst. Gäller från Telias först faktura.

Christer kontaktar en medlem som inte betalat full avgift. Urkoppling i Noden skall göras.

Örjan meddelade att vi för närvarande har 800 tkr i ”kassan”.

Jonas kommer att flytta till fastlandet i mars. Någon skall då ta hand om ”ledningskollen” och hemsidan.

Fibernät Gotland har medlemsmöte tisdagen den 15/1. Intresserade anmäler till Christer.

Nästkommande möte Tisdagen den 22 jan, kl. 19.00, Stånga skola.

/Arbetsgruppen

post by Pelo | | Closed

Aktivering av telefon

De flesta har nu kommit igång med fibern och kan titta på tv och surfa på bredbandet, men har kanske inte flyttat över telefonen ännu.

För att aktivera er telefon via fibern ska ni kontakta Telias kundtjänst på telefonnummret som står i kuverten ni fått av Telia.

Ni som ännu inte har fått er fiber att fungera kontakta er områdesansvarige så snart som möjligt då vi har blås/svetspersonal på plats för att hjälpa till.

/Styrelsen

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 2 januari 2012

Fiberföreningen har hållit planeringsmöte i Stånga skola och tog upp följande.

Många är nu uppkopplade, troligen saknas ca 30 icke uppkopplade. Många felaktiga adresser har konstaterats vilka Telia/Sonera ansvarar för, Rotter vill ha reda på felaktigheter via mail.

Christer snackar med Jonas P om ett gruppmail och meddelande på hemsidan angående att alla skall kontakta TELIA-support för telefoninkoppling.

Troligen är söktråden avgrävd av Gotlands kommun vid avloppsbrunn bakom Marie Schagers f.d. ställe. Stig har kollat och det verkar vara avbrott, troligen har fibern klarat sig. Stig försöker mäta från andra hållet.

Eltel:s fakturor måste slutkollas så vi inte betalar för mycket. Christer snackar med Örjan.

Blåsstoppen måste redas ut ang ansvaret emellan Eltel och Väg & Byggnadsgrus.

Ett antal fastigheter diskuterades som är något oklara.

Vi avvaktar med ”taklagsfesten”.

Nästkommande möte Tisdagen den 8 jan, kl. 19.00, Stånga skola.

/Arbetsgruppen