Monthly Archives: december 2012

post by Pelo | | Closed

God Jul och gott nytt år!

Stånga-Lye fiberförening önskar

God jul

&

gott nytt år

till alla medlemmar

och till alla leverantörer och entreprenörer vi samarbetat med under året.

/Styrelsen

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 18 december 2012

Fiberförening har hållit planeringsmöte i Stånga skola och tog upp följande.

Många är nu uppkopplade.

Tre stopp kvar att lösa. Materialfel hos Micke Jacobsson betalas av Eltel inkl grävning. Beräknad kostnad 3 timmar a 740 lika med 2220 kr + moms.

Lillrone på gång att blåsas under Onsdagen.

Janne Rylander har endast 30 Mbit/s kan bero på dator, bärbar eller stationärt, äldre dator?, kontaktfel – syns i så fall på TV? Kontakt med Telia-support för de kollar som de kan göra.

Fel adresser vid start skall anmälas till Mattias Rotter.

Två sommarfastigeter vid Botvalde har blåsstopp. Oklart hur detta skall lösas. Måste troligen avvakta till våren. Mattias Rotter ringer Eva Möller och Henrik Thane den 19/12 och förklarar problemet.

Påle 34 kollas imorgon 19/12. S7 har tre stycken utan länk.

Utbildning på Ledningssökarutrustning har nu Örjan Lindgren och Brett Hadland fått av Stig E.

Nästkommande möten Onsdagen den 3 jan. och Tisdagen den 8 jan, kl. 19.00, Stånga skola.

/Arbetsgruppen

post by Pelo | | Closed

Viktigt angående aktiveringen av fibern!

När ni aktiverar er fiber enligt aktiveringsguiden är det viktigt att ni kontrollerar att adressen är korrekt. Skulle den inte stämma måste ni kontakta Telias support på telefon 020-240250. Annars är det risk för att ni kommer att få någon annans abonnemang och således också någon annans telefonnummer. Om ni redan har aktiverat er uppkoppling och vet att det stod fel adress kontakta då Telia så att de får rätta till det.

I tv-abonnemanget ingår att ni kan hyra film direkt via fjärrkontrollen. Hyran debiteras via telefonräkningen. För att kunna hyra film måste ni ha en pin-kod. Det är inte den pin-kod som ni fått med i kuverten från Telia utan ni måste ha en annan kod. För att få denna kod måste ni kontakta Telia. Då får ni samtidigt en ny Identifikationskod samt en ny kontrollkod som ni skall knappa in via fjärrkontrollen.

Vi har försökt att få Telia och lägga in pin-koden direkt till er så att ni skall slippa detta besvär, men tyvärr är inte Telia alltid så smidiga.

Har ni frågor om detta eller annat, kontakta er områdesansvarige eller ställ frågan här på hemsidan.

/Styrelsen

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 11 december 2012

Fiberföreningen har hållit planeringsmöte och tog upp följande.

Många är nu uppkopplade.

Fem stopp kvar att lösa. Ev. materialfel hos Micke Jacobsson betalas av Eltel inkl grävning.

Lillrone på gång att blåsas – Uffe är behjälplig med traktor.

Villapatchar i uddalängder som extrabeställts har Mattias med sig.

Problem med vissa convertrar – testa så snart som möjligt.

Telia-telefonuppkopplingen kommer att ske automatiskt inom en snar framtid.

Fiberblåsarna kommer att få bättre utrustning som kommer att kunna mäta in stoppen.

VA på Malmen under kontroll.

Ledningssökarutrustningen fungerar och Stig kommer att ha en utbildning på fredag kl 08.00. Samling hos Stig E.

Serviceavtal, FiberGotland arbetar med frågan. Gäller fiber och kanalisation inkl skåp och pålar. Vi tecknar inget avtal just nu.

Nästa möte Tisdagen den 18 december, kl. 19.00, Stånga skola.

/Arbetsgruppen

post by Pelo | | Closed

Fibernätet upptänt!

Föreningen har nått en stor milstolpe i projektet. Idag har vi tänt upp fibernätet.

Nu kan ni alltså koppla upp er utrustning och aktivera fibern enligt aktiveringsguiden som vi mailat ut tidigare. Var noga med att ni följer instruktionerna från Telia och aktiveringsguiden. När ni aktiverat bredbandsuppkopplingen så kan det ta ett tag innan det startas upp, det kan ta upp till tre timmar.

Får ni problem att koppla upp er så kontrollera att ni får signal in. Om lampan som heter internet  på gatewayn lyser röd så har ni ingen signal in. Kontrollera då att convertern får signal. Det ser ni enklast genom att tre lampor skall lysa på den. En grön och två orangea/gula.

Om den som heter TX Linc Act inte lyser är det ingen kontakt mellan converter och gateway. kontrollera då att ni anslutit nätverkskabeln korrekt.
Om den som heter FO Linc Act inte lyser så är det ingen kontakt med fibern. Kontrollera då att villapatchen sitter i korrekt.

Fungerar det ändå inte så kontakta områdesansvarig. Tänk på att områdesansvariga kan ha mycket att göra så det kan bli lite väntetid innan ni kan få hjälp.

Ni som har beställt extra långa Villapatchar kontakta er områdesansvarige. Vi har fått en del längder levererade, men inte alla.

Lycka till önskar styrelsen och områdesansvariga.