post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 13 november 2012

Fiberföreningen har hållit planeringsmöte i Stånga skola och följande togs upp.

Blåsningsschema kollades av och schema har i stort sett hållits. Ett blåsstopp har uppstått. Svetsning göres någon dag efter blåsning. Classe N ringer Vattenverket angående inborrning och uppsättning av dosa.

Telia gav FLL 3 mån fritt från inkopplingsdatum och Christer tar kontakt med Telia för att få samma avtal som FLL.

Serviceavtal – Eltel kommer att kontakta ordf. Christer.

UPS, Stenegärd 800 W 30 min, Bosse 500W 30 min. Eltels anbud avvaktas. Återkommer.

Stormötena den 27/11 och 27/11 ligger som planerat. Jonas text till inbjudan godkändes.

Christer kollar med Telia om de kan sända ut en representant för att visa hur uppkoppling av utrustning ska ske.

Nodhusnocken är nu klar.

El till nodhus är klart så när som på fläkten.

Informera om UPS i hemmet vid stormötet.

Utsättning och ”kabel”visning. Utrustning från Xi instrument AB kostar ca. 17 000 kr. Stig beställer.

Ledningsrättskontoret, Karin Svensson, vill ha kompletteringar. Avvaktas.

Väg & Byggnadsgrus vill ha betalt för grävning vid blåsstopp. Hittills är en timme fakturerad. Beviljas.

VA-avdelningen vill ha vår fiberinmätning. Helt O.K. och Jonas fixar detta.

Nästa möte Tisdagen den 20 november, kl. 19.00, Stånga skola.

/Arbetsgruppen

Comments are closed.