post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 6 november 2012

Stånga-Lye fiberförening har haft planeringsmöte i Stånga skola och tog upp följande frågor.

Mattias Rotter från Eltel gick igenom status för blåsningen till fastigheter.

  • Blåsningen ligger ett skåp före tidplan.
  • Inga blåsstopp hitintills.
  • Svetsning i hus påbörjad.
  • Eventuellt kommer tidplanen att revideras. Mattias återkommer med info i så fall.
  • Skåp 21 har blivit en påle istället. Väg & byggnadsgrus byter ut pålen mot skåp imorgon.
  • Eventuella blåsstopp kommer att samlas ihop och tas efter ordinarie tidplan.

 

Stefan Leik från Eltel kommer att kontakta föreningen för att informera om vad Eltel kan erbjuda när det gäller service och underhåll av nätet.

UPS: Eltel kollar på samma system som GEAB använde till sitt bredband och återkommer med pris. Bosse väntar på pris från en annan leverantör.

Mattias Rotter lägger upp ett lager av villapatcher i Visby ifall vi behöver komplettera.

Överblivet material som ligger hos Royen hämtas av Eltel imorgon.

Klart med stormöte i Stånga (Malmgard) den 26 november och i Lye (bygdegården) den 27 november. Lappar skall läggas ut i postlådor. Jonas fixar förslag till lapp.

Nockplåt skall ännu monteras på Nodhus. Klasse fixar så fort han hinner.

El till Nodhus nästan klart.

Information om UPS i hemmen tas upp på stormötena.

Christer har fått pris på vad FLLs utsättninginstrument kostade. 17000 har de betalat. Mikael kollar var FLL har köpt sitt instrument. Brett kollar vilken typ av instrument de har hos Nybergs.

På stormötena bör vi undersöka om det finns någon som är intresserad av att vara med och lära sig utsättning.

Stånga vattenverk har ej dragit in fiberslangen. Lars Kalmén vid Region Gotland har fått blåsplanen.

Nästa möte Tisdagen den 13 november, kl. 19.00, Stånga skola.

/Arbetsgruppen

Comments are closed.