post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 30 oktober 2012

Fiberföreningen har hållit planeringsmöte i Stånga skola. Följande togs upp.

Schema för blåsning i fastigheterna kommer Kent ”blåsare” att göra. Trolig början nästa tisdag då reservdel till blåsutrustning har saknats.

GEAB har kopplat in elen till Nodhuset och vi skall tacka Fredrik Nordin som har legat på GEAB.

GPS-inmätningskarta är utsänd och varje områdeschef kontrollerar sina respektive områden. Eventuella fel rapporteras vid nästa möte.

Telia-abonnemangslapparna är inlämnade. Om någon inte lämnat lapp nu får de själva lämna in den till Telia.

Johan och Lars-Erik har kopplat in el i nodhuset.

Batteribackup (UPS) kopplas till varje fas. Det räcker med 30 min backup. Kostnad ca. 9 000 kr via Lars-Erik Stenegärd. Johan och Lars-Erik kopplar in utrustningen i nodhuset.

Backup i fastigheterna är varje fastighetsägares ansvar.

Betalningsperioder för abonnemang beslutades till 1 mån, 3 mån eller per helår.

Administration kommer att handhas under det första året av kassören som också hanterar föreningens handlingar och post. Ersättningen är 300 kr/timmen .

Organisation för framtida fiberutsättning måste planeras. Går det att låna/hyra utrustning av annan förening och vem skall göra det. Christer kollar med FLL om de hyr ut instrument.

Leaderredovisning börjar bli klar och kommer att sändas snarast.

Nockplåt måst på plats på nodhuset snarast då det annars regnar in.

Redovisning av områdesansvarigas sammanlagda tid i projektet skall redovisas nästa möte.

Nästa stormöte diskuterades. Beslutades att hålla stormöten i Stånga 26/11 och Lye 27/11. Christer och Kjell bokar respektive lokaler.

Nästa möte Tisdagen den 6 november, kl. 19.00, Stånga skola.

/Arbetsgruppen

Comments are closed.