Monthly Archives: november 2012

post by Pelo | | Closed

Aktivering av fiberanslutningen

När ni kopplat upp er fiberutrustning och följt de instruktioner som finns i de röda och lila handböckerna från Telia som ni fått tillsammans med utrustningen är det dags att aktivera fiberanslutningen.

Klicka på länken nedan för information om hur ni aktiverar fiberanslutningen.

Aktiveringsguide

Fungerar det inte att aktivera anslutningen kontrollera då att ni kopplat allt enligt instruktionerna och kontakta Telias kundtjänst/support på de telefonnummer som finns i de kuvert ni fått. Uppge er adress och att ni är anslutna via Stånga-Lye fiberförening.

Vi kommer att starta upp olika delar av fibernätet i olika omgångar. Områdesansvarige informerar om när ert område startas upp.

/Styrelsen

post by Pelo | | Closed

Priser på Villapatchen

Här kommer äntligen priser på Villapatchen för er som behöver längre patch än 1 meter.

Priserna är inklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar hos Eltel.

2m    55 kr
3m    62 kr
4m    70 kr
5m    77 kr
7m    91 kr
9m    106 kr
11m    121 kr
13m    135 kr
15m    150 kr

Ni som behöver längre villapatch än den på 1 meter som ingår beställer detta hos er områdesansvarige eller skickar ett meddelande till oss via hemsidan.

/Styresen

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 20 november 2012

Fiberföreningen har hållit möte i Stånga skola och behandlade följande.

Blåsningsschema kollades av och har justerats en del.

En månad efter det att alla switchar är igång börjar debitering från Telia.

Villapatchar måste komma och de som vill ha längre än en meter vill ha priset klart.

UPS, Lars-Erik Stenegärd 800 W 30 min, Bosse 500W 30 min. Beslut att anta Lars-Erik Stenegärds bud. Christer beställer omgående.

Stormötena den 26/11 och 27/11 ligger som planerat. Eriksson på Telia kommer inte. Christer hämtar instruktionsmaterial i Visby och förbereder demonstrationer.

Vi tar frågorna som kommer. Viktigt att vi tar upp koderna till TV-boxarna. Christer kollar de trådlösa TV-anslutningarna.

El till nodhus är klart så när som på fläkten.

Informera om UPS i hemmet vid stormötet. Bosse kollar lämpligt effekt.

Cat 4 XI har kommit för ledningssökning som Stig har hemma hos sig. Några ytterligare måste lära sig, Stig fixar. Märkfärg måste inskaffas, lämplig färg är blå.

Ledningsrättskontoret, Karin Svensson, vill ha kompletteringar. Avvaktas.

VA-kontoret vill ha våra GPS-inmätningar över ledningsdragningarna. Jonas fixar.

Örjan redovisade ekonomiska uppgifter och vi följer budget.

Nästa möte Tisdagen den 4 december, kl. 19.00, Stånga skola.

/Arbetsgruppen.

post by Pelo | | Closed

Informationsmöten 26 och 27 november

Stånga-Lye Fiberförening inbjuder till informationsmöten inför uppstart av fibernätet.

Malmgard den 26 november klockan 19.00 och Lye bygdegård 27 november klockan 19.00.

Vi informerar och svarar på frågor inför uppstart av fibernätet och installation av utrustningen i hemmen.

Välkomna önskar styrelsen

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 13 november 2012

Fiberföreningen har hållit planeringsmöte i Stånga skola och följande togs upp.

Blåsningsschema kollades av och schema har i stort sett hållits. Ett blåsstopp har uppstått. Svetsning göres någon dag efter blåsning. Classe N ringer Vattenverket angående inborrning och uppsättning av dosa.

Telia gav FLL 3 mån fritt från inkopplingsdatum och Christer tar kontakt med Telia för att få samma avtal som FLL.

Serviceavtal – Eltel kommer att kontakta ordf. Christer.

UPS, Stenegärd 800 W 30 min, Bosse 500W 30 min. Eltels anbud avvaktas. Återkommer.

Stormötena den 27/11 och 27/11 ligger som planerat. Jonas text till inbjudan godkändes.

Christer kollar med Telia om de kan sända ut en representant för att visa hur uppkoppling av utrustning ska ske.

Nodhusnocken är nu klar.

El till nodhus är klart så när som på fläkten.

Informera om UPS i hemmet vid stormötet.

Utsättning och ”kabel”visning. Utrustning från Xi instrument AB kostar ca. 17 000 kr. Stig beställer.

Ledningsrättskontoret, Karin Svensson, vill ha kompletteringar. Avvaktas.

Väg & Byggnadsgrus vill ha betalt för grävning vid blåsstopp. Hittills är en timme fakturerad. Beviljas.

VA-avdelningen vill ha vår fiberinmätning. Helt O.K. och Jonas fixar detta.

Nästa möte Tisdagen den 20 november, kl. 19.00, Stånga skola.

/Arbetsgruppen