Monthly Archives: oktober 2012

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 23 oktober 2012

Fiberföreningen har hållit möte  i Stånga skola. Följande togs upp.

GEAB kopplar in strömmen denna vecka enligt uppgift. Christer meddelar Mattias Rotter när det är klart.

Christer har fått Linjeinmätningar från Väg och byggnadsgrus. Omöjligt att öppna utan särskilt program. Sändes till Jonas P som kollar program.

Lista med områdesansvariga knutna till skåp har tagits fram av Örjan. Korrigeringar från Lye är rapporterat till Mattias Rotter.

Telia-lappar är nu inlämnade till Telia – övriga får lämna in själva.

Johan kopplar upp elen i nodhuset i slutet på veckan – vecka 43 eller möjligen nästa vecka.

Stig E meddelade att han fått fem reservkonvertrar plus tre uppsättningar anslutningsutrustning.

Administrationshantering bör snart bestämmas. Betalningsperioder behöver också bestämmas. Tas upp nästa vecka.

Kod till TV-boxarna (samma koder som i kuverten) har kommit till Christer som sänts ut till områdescheferna.

Organisation för framtida utsättning måste planeras.

Nästa möte Tisdagen den 30 oktober, kl. 19.00, Stånga skola.

/Arbetsgruppen

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 16 oktober 2012

Stånga-Lye fiberförening har hållit möte i Stånga skola. Följande togs upp på mötet.

Mattias Rotter från Eltel presenterade Kenneth från Mecura som skall hjälpa till att blåsa och svetsa fiber.

Vecka 44 beräknas blåsning till fastigheter påbörjas och skall vara färdigt vecka 48. Mattias presenterar en detaljerad tidplan inom en vecka.

Lista med områdesansvariga knutna till skåp har tagits fram av Örjan. Kjell och Thomas kompletterar med ansvariga i Lye.

Mattias Rotter skickar prisuppgifter på villapatchen i olika längder samt lägger upp ett lager i Visby ifall vi behöver komplettera.

Det kommer att bli två besök i varje fastighet. Ett när de blåser och ett när de svetsar. Detta för att underlätta ifall vi får blåsstopp.

Blåsning till fastighet startar kl 07.00 på morgonen och kan pågå även på kvällarna samt lördagar.

Tätning av Nodhus bör göras omgående så att vi slipper problem med råttor. Klasse fixar.

El till Nodhus ej klart. Fredrik kollar med kontakt på Geab.

Mattias Rotter vill ha meddelande om när vi får el till Nodhuset så att han kan planera installation av utrustning. Christer ansvarar.

Christer har fått ett supportnummer till Teila som vi ska använda om vi behöver ha hjälp. Christer mailar ut till installationsfirmor.

TV-abonnemanget ”Stor” går att beställa senare till samma pris som står på Telialappen (188 kr/mån)

Christer har fått inmätningarna på fibernätet av Väg & byggnadsgrus.

Nästa möte Tisdagen den 23 oktober, kl. 19.00, Stånga skola.

/Arbetsgruppen

post by Pelo | | Closed

Fiberpub

Från och med oktober månad kör vi fiberpuben en gång i månaden. Första fredagen i varje månad.

Första fredagen i november infaller dock på alla helgons afton och då blir det ingen pub. Vi återkommer med information om vi kör någon annan fredag i november istället.

 

Hälsningar

Lye bygdegårdsförening och Stånga-Lye fiberförening

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 9 oktober 2012

Fiberföreningen har hållit möte i Stånga skola och följande behandlades.

Mattias Rotter (Eltel) måste meddela i god tid när blåsning in i fastigheter kommer att ske.

Christer har snackat med Kent Nyberg vid Telia angående installationshjälp och projektnummer till Telia.  Kent återkommer i frågan.

Christer kollar hur länge vårt specialpris på abonnemanget Stor gäller samt bindningstid av abonnemanget.

Nästa tisdag skall alla Beställningar till Telia vara lämnade.

Lantmäteriet har sänt anmälningspapper till Ledningsrätten. Christer fyller i och sänder in till Lantmäteriet. Fredrik N kollar Väg & byggnadsgrus angående GPS-inmätningen. Sändes till Christer W.

GEAB är långsamma på att fixa elen till Nodhuset. Christer har jagat Geab ett flertal gånger. Nu har Geab lämnat över ärendet till Länsstyrelsen för godkännande.

Områdesansvariga skall rapportera till Stig E angående antalet utrustningar som skall utlämnas till de som beställt abonnemang.

Nästa möte, Tisdagen den 16 Oktober, kl. 19.00, Stånga skola.

/Arbetsgruppen

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 2 oktober 2012

Fiberföreningen har hållit planeringsmöte i Stånga skola och tog upp följande.

Vi hade besök av Bjarne och Johan från Elitservice, Ronny och Jimmy från PC Roma, Jimmy från Roma El & Antennteknik och Mattias Rotter från Eltel.

Diskussion angående kablage invändigt i hus.

– Svårt med inomhusfiber – undvikes i görligaste mån.
– Bra med kort villapatch mellan fiberdosa och konverter. Villapatch är ok att klamra på väggen.
– Korta kablar rekommenderas. Nätverkskabel bör läggas i kabelkanaler vid längre dragning.
– Trådlöst fungerar inte bra genom tjocka stenväggar.
– Nätverkskablar (TP-kabel) bör ej dras längre än 100 m. 10 mm plaströr bör användas vid väggenomgång, täta med latex(silikon).
– Placera gärna fiberutrustningen i ett skåp eller garderob.

Ronny m.fl. ser gärna en planering över inkoppling och ljussättning av fibern så att de kan planera sitt arbete.

Mattias Rotter meddelade att blåsningen av stomnätet nu är klart och svetsning påbörjas omgående. Blåsning till fastigheter börjar om två till fyra veckor.

Stig rapporterade från Romamötet:
– Gemensam administration, serviceorganisation m.m. Bredband Gotland jobbar vidare med frågorna.
– Beredskapslager för Teliautrustning diskuterades, skall varje förening hålla lager eller skall vi ha ett gemensamt lager på Gotland.

Christer Warte kollar reservlager med Kent Nyberg.

Företag bör kontakta Telia för att klara ut sina framtida abonnemang.

Abonnemansbeställningslappar till Telia måste samlas in snarast, senast nästa tisdag den 9/10 av samtliga områdesansvariga och vara räknade och kontrollerade.

Markavtal – avvakta listan från Lantmäteriet som kommer efter inlämnande av GPS-inmätningarna, för sista avstämning. Ledningsrätter kan med fördel ansökas om redan nu hos Lantmäteriet. Kontaktperson: Carin Svensson.

Nästa möte, Tisdagen den 9 Oktober, kl. 19.00, Stånga skola.

/Arbetsgruppen