Monthly Archives: september 2012

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 28 augusti 2012

Stånga-Lye fiberförening har hållit möte i Stånga skola. Följande togs upp.

Telia-chef Visby Roger Erixon kan komma den 4/9. Malmgard, kl 19.00 bokades vid sittande möte för Telia-info. Mattias Rotter kommer också med monteringstavlan.

Inbjudan Jonas fixar mail och hemsida. Dan delar ut i Lye och Stig fixar Stånga. Jonas kopierar till Lye och Lennart till Stånga, 200ex

Nycklar, Stig har inte fått in alla offerter. Vi skall ha den högre kvaliteten och samma nyckel till alla lås trots 6000 kr extra kostnad.

Pär fixar rötter utanför kommunhuset.

Nodhuset återställes senare.

Stig fixar Grönström-kontakten ang batteribackup och avtal.

Reseersättningar skall omedelbart sändas till Örjan och faktura på tryck och hemsida/webbhotell.

Stig har fått en följesedel på inkommande konvertrar som kommer den 9/9.

Nästa möte, Stormöte Tisdagen den 4 September, kl. 19.00, Malmgard.

/Arbetsgruppen