Monthly Archives: september 2012

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 25 september 2012

Fiberföreningen har hållit möte i Stånga skola och tog upp följande.

Diskussion ang företagsabonnemang där det troligen inte finns någon företagsdosa. Christer W har fått två förslag på företagsabonnemang, som kan delges företagare.

Frågor till torsdagsmötet på Lövsta med Fibernät Gotland:
– Kostnad för extra telefon nummer enligt tidigare info?
– Högre hastighet enligt FiberLAN.
– Småföretagslösning Telia Kontor Bas? 3 telefoner? Varje företagare får kontakta Telia för att klara ut sina abonnemang. Behövs ytterligare fiber får företagen meddela oss.
– Försäkring nätverket? Länsförsäkringar?
– Jonas har fixat anmälan till Ledningskollen.se.

Lås till skåp och pålar ingår i ELTEL-leveransen, enkel variant. Vi beslutade att lägger till ca 8.000 kr och få ett bättre lås som ”blåsarna” sätter in direkt. Stig meddelar ELTEL.

Telias beställningslappar bör samlas in snarast, senast nästa tisdag.

De som vill ha extra fiber inblåst skall meddela Stig som kontaktar ELTEL-blåsare.

Elkabel fås nu från stolpen vid Bosarve. Lars-Erik Stenegärd fixar detta. Stig Engström kabelvisar. Batteribackuputrustning  –  pris begäres av Lars-Erik Stenegärd.

Uppstädning runt Nodhuset fixas av Classe m.fl. måndagen den 1/10, kl 18.00.

Gammal nummerpresentatör skall sägas upp. Hur ska vi meddela medlemmarna? Via hemsidan?

Stig har fått 240 konvertrar.

FLL uppmanar oss att ligga på reserver/lager för att få ett antal extra. 
Vi måste hålla service. Hantera 15%  konvertrar, 10% Gateway och 10% TV-boxar extra. Telia äger utrustningen och bekostar reservlager.  

Mattias Rotter måste förklara vid nästa byggmöte hur vi får längre kabel till fiberkonverter. Inbjud Elitservice, Elektronikservice, PC-roma och TV & Antennteknik. Christer ringer.

Markavtal – avvakta listan från Lantmäteriet som kommer efter inlämnande av GPS-inmätningarna, för sista avstämning. Ledningsrätter kan med fördel ansökas om redan nu hos Lantmäteriet, Carin Svensson. Per ringer Carin Svensson.

Jonas har gjort anmälan på Ledningskollen.se 2012-09-25.

Örjan har justerat och skickat in Telialistan.

Väg & Byggnadesgrus kundmätning genomgicks.

Nästa möte, Tisdagen den 2 Oktober, kl. 19.00, Stånga skola.  

/Arbetsgruppen

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 18 september 2012

Stånga-Lye fiberförening har hållit planeringsmöte i Stånga skola. Följande frågor behandlades.

Föreningen hade besök av Tommy Andersson och Tommy Gardarve från Fardehem-Linde-Lojsta fiberförening (FLL) som gav tips och erfarenheter från deras jobb med fibern.

Om två telefoner kan anslutas till fibern kollas vid Fibernät Gotlands möte den 27/9 där Bosse, Stig och Lennart deltar.

Kortläsare löses via bredbandet-Internet, kopplas mot gatewayn.

IP-telefoni inom Telia skall vara gratis. Kolla vid uppstart och första fakturorna – vid problem kontakta Tommy Andersson FLL. Vi tar också med frågan till ”Fibernät Gotland”.

Nycklar, enkel halvmånemodell ingår i Eltelleveransen, gem nyckel till skåp och pålar, Classe bjuder på lås och 5 nycklar till nodhuset.

Batteribackup löser vi själva i nodhuset.

Elproblem, GEAB har inte tillräcklig uppsäkring i skåpet vid nodhuset, Stig meddelade att troligen får vi gräva fram kabel från Mejeriet till nodhuset.

Telia-anmälan skall kopplas till den som har teliaabonnemang. Företagsabonnemang skall flyttas över till Telia-privat, Telia-bas. De som har andra operatörer bör flytta över till Telia innan man flyttar över telefonen till fiber.

Nummerpresentatör skall sägas upp (ingår i fiberabonnemanget).

Endast ”Säker surf” till en dator ingår i abonnemanget.

Stig har fått 240 konvertrar. FLL uppmanar oss att ligga på reserver/lager för snabbt byte om någon inte fungerar. Cirka 15%  konvertrar, 10% Gateway och 10% TV-boxar extra. Telia äger utrustningen och bekostar reservlager.  

Informationsträff med Eliteservice, Elektronikservice och PC-Roma bör snarast ordnas för att ta detaljer inne hemmen/företagen. Eventuellt inbjudes dessa till nästa tisdag.

Markavtal – avvakta listan från Lantmäteriet som kommer efter inlämnande av GPS-inmätningarna, för sista avstämning. Ledningsrätter kan med fördel ansökas om redan nu hos Lantmäteriet.

Gå med i ”Ledningskollen” omgående av, av säkerhetsskäl. Jonas Pettersson tillfrågas av Johan D. Jonas fixar också en GPS-kopia till Kommunen/Vattenverket.

Nästa möte, Tisdagen den 25 September, kl. 19.00, Malmgard.

/Arbetsgruppen

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 11 september 2012

Fiberföreningen har hållit planeringsmöte i Stånga skola och tog upp följande.

Informationsmötet på Malmgard: ca 160 stycken närvarande. Några tyckte det var lite för mycket information från Telia och lite för mycket säljsnack. I övrigt var det ett bra möte.

Roger Erixon, Telia, informerade om att det endast går att ha ett telefonnummer per fiberanslutning. Detta är helt ny information för föreningen. Tidigare har vi fått uppgifter om två telefoner per fiber. Styrelsen tar kontakt med Telia för att reda ut frågan.

Roger Erixon informerade om att gratis telefon mellan Telias bredbandskunder var borttaget. I vårt kontrakt med Telia står det att vi har gratis telefon. Måste redas ut med Telia.

27/9 är det möte med Fibernät Gotland på Lövsta klockan 13.00-16.00. Lennart, Stig och Bosse deltar.

Nycklar till Nodhus och stolpar. Stig har fått in följande priser:

Glas & Lås: 14440 kr
Stenstu kvarn: 16900 kr
Svahns: 14913 kr
Byggman: 15125 kr

(alla priser exkl moms)
Beslut togs att köpa från Glas & Lås såvida de levererar stolplåsen med täckbrickor. Stig kontrollerar och beställer.

Denna vecka eller nästa vecka drar Telia in sina kablar till Nodhuset.

Föreningen kan inte få strömbackup från Telias station. Frågan om egen backup tas med Mattias Rotter på nästa möte.

Eltel tar hand om skräp och överblivet material som ligger hos Royen. Stig kontrollerar vad som finns eftersom Eltel skall göra avdrag för återtaget material.

Respektive områdesansvarig delar ut och samlar in anmälningsblanketterna till Telia.

Stig har fått 100 st konvertrar. Vi avvaktar till vi har fått alla innan vi delar ut utrustningen. Enligt Telia skall ny leverans komma 14/9.

Örjan, Johan och Jonas har gått igenom listan från Telia med alla anslutningar. Några felaktigheter och ändringar har hittats. Örjan meddelar Telia.

Nästa möte Tisdagen den 18 september, kl. 19.00, Stånga skola. Byggmöte.

/Arbetsgruppen

post by Pelo | | Closed

Beställningsblankett från Telia

Ni som inte var med på informationsmötet på Malmgard i tisdags och således inte fick någon beställningsblankett från Telia kan ladda ner den här. Skriv ut, fyll i och lämna till er områdesansvarige. Har ni frågor så kontaktar ni er områdesansvarige eller maila oss via vårt kontaktformulär. Var noga med att det går att läsa texten på blanketten när ni skriver ut den.

Beställningsblankett Telia

post by Pelo | | Closed

Informationsmöte i Malmgard 4 september 2012

Vice ordförande Mikael Lindahl hälsade alla välkomna och presenterade kvällens gäster Mattias Rotter från Eltel och Roger Erixon från Telia.

Lennart Blom pratade lite om vad vi hitintills gjort och vad som återstår innan vi får igång fibern.

 

Mattias Rotter från Eltel berättade hur det går med fiberblåsningen.

– ca 20000 meter av stamnätet är färdigblåst och ungefär 6000 meter återstår.
– När stamnätet är färdigblåst skall det svetsas.
– Därefter kommer blåsning och svetsning av fiber till hushållen att starta. Han kunde i nuläget inte ge något datum men information kommer.
– Det är viktigt att alla ser till att ha dragit in slangen i huset och monterat upp fiberuttaget (den vita dosan) innan de kommer och blåser.
– Eltel går ej in ensamma i fastigheter. Antingen måste ni vara hemma eller ha kommit överens med en granne, bekant eller områdesansvarige som kan vara med.

 

Roger Erixon från Telia berättade om abonnemanget och om de tilläggstjänster man kan beställa.

Följande ingår i grundabonnemanget som föreningen tecknat med Telia:

Bredband
– 50-100 mbit/s hastighet nerladdning, 10 mbit/s uppladdning.
– Säker surf (virusprogram från F-Secure) ingår till en dator.
– Fem epost-adresser ingår (@telia.com).
– Säker lagring 2 gigabyte (lagra dina viktiga filer på Telias server).
– Homerun ingår (logga in på Telias trådlösa nät runt om i Sverige).
– Trådlöst nätverk i Gatewayn.

TV
– Två HDTV-boxar.
– Videobutik (hyr filmer via fjärrkontrollen. Obs! Telia debiterar per film).
– Programpaketet Lagom (se Telias hemsida för mer information)
– Programbibliotek för Access och SVT-R (titta på program när du själv vill)
– Krypteringsavgift för paketet Lagom ingår.

Telefon
– Fast avgíft för ett telefonabonnemang ingår.

Tilläggstjänster du kan välja till:

Bredband
– Mobilt bredband kostar 29 kr/dygn de dygn du använder det.
– Mobilt bredband kostar 100 kr/mån max trafik 30 gigabyte/mån
– 100/100 Bredband (högre uppladdningshastighet). Kontakta Telia.

TV
– Kanalpaket Stor kostar 139 kr/mån + krypteringsavgift 49 kr/mån.
– Trådlös kommunikation till TVn (Rucus) kostar 1395 kr/st.
– Inspelningsbar box 100 kr/mån i 18 månader.
– Telefon-app (Zappa). Styr tv-boxen med din smart phone.
– 40-tums TV (LED) 300 kr/mån i 24 månader.
– 46-tums TV (LED) 450 kr/mån i 24 månader.

Telefon
– Välj ett prisavtal för lägre samtalsavgifter (se Telias hemsida för mer information).

Övriga tilläggstjänster
– Sonos play och Sonos Bridge (streama musik i ditt hem) kostar 100 kr/mån i 24 månader.
– Väggfäste till Gateway kostar 59 kr (köpes i Telias butik i Visby)

Alla tilläggstjänster beställes direkt hos Telia och Telia fakturerar direkt till den enskilde kunden.

(Stånga-Lye fiberförening reserverar sig för eventuella felaktigheter i texten ovan)

Mikael Lindahl avslutade med att tacka alla närvarande.