Monthly Archives: augusti 2012

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 31 juni 2012

Stånga-Lye fiberförening har hållit planeringsmöte i Stånga skola. Följande frågor togs upp.

Grävning/Fräsning fortsätter denna vecka med start i Lye, nästa vecka fortsätter det också vid Botvalde i Stånga.

Nyckelfrågan arbetar Stig vidare med.

Under den tid då Eltel blåser bör Väg & Byggnadsgrus ha en grävningsresurs redo.

Byggmöte med  Rotter och Väg & Byggnadsgrus nästa tisdag skulle vara på sin plats. Telias representant på Gotland,  Kent Nyberg, bör vara med på något möte/byggmöte.   

Nodhuset: Putsning, Christer kollar med Dave. Framgrävning av el, Fredrik Nordin och Johan Nilsson är beredda att göra det. Ulf Hägg kollar. Stomnätet är klart för blåsning. Telia står för ingrävningen av fiber till nodhuset enl. Örjan L.

Örjan rapporterade att ekonomin ser för närvarande bra ut. Rekvisition av regionala-  och länsstyrelsepengar är rekvirerade men ej inkommit.

Frågor om utökat programutbud har dykt upp. Lennart sänder över uppgifter till Jonas om rabatterat pris på tillägg för ”Kanal STOR” och bild på uppkoppling i fastigheter som Jonas lägger ut på hemsidan.

Leader-rekvisition skall vi försöka fixa vid något kommande fiberpub i samråd med Lottis Eliasson, Stånga IF och Nisse Pettersson, Lye Bygdegårdsförening.

Nästa möte Tisdagen den 7 Augusti, kl. 19.00, Stånga skola. Ev. byggmöte.

Fiber-PUB varje fredag från och med 3 augusti i Lye Bygdegård.

/Arbetsgruppen

post by Pelo | | Closed

Bild på utrustningen

Många har efterlyst en bild på den utrustning vi kommer att få. Nu finns en bild på den installationsvägg som visades upp på stormötet tidigare i år upplagd på frågor & svar-sidan under rubriken ”Hur kommer utrustningen i huset att se ut”.