post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 7 augusti 2012

Fiberföreningen har hållit möte i Stånga skola där följande togs upp.

Grävning/Fräsning fortsätter denna vecka i Lye och Stånga. En påle kvar att montera i Stånga och en i Lye.

Stig har fått ny offert på nycklar. Priset ligger på 14400 kr. Stig har begärt offert även från Svahns och Byggman. Vi avvaktar dessa innan beslut tas.

Väg & byggnadsgrus ser till att det finns en grävare tillgänglig under tiden vi blåser fiber ifall vi behöver gräva upp någonstans.

Nodhuset: Christer har kollat putsning med Dave och han kan fixa det, men behöver hjälp med nätning. Christer kollar med Dan Wetterlund om han kan hjälpa oss.
Hål måste göras för ventilation. Classe kollar hur stort hålet behöver vara.
Alla fiberrör är indragna i huset.

Information om extratjänst med större kanalpaket finns upplagt på hemsidan.

Ett stormöte bör vi planera in snart. Där bör vi informera om tex extratjänster till abonnemanget samt ”villapatchen”.

Leader-rekvisition tas upp på nästa möte.

Fiberblåsning av stomnätet har satt igång i Lye och i Stånga.

Informationsmail skall skickas ut om att fiberblåsningen börjat och att alla snarast skall dra in slang och montera fiberdosan. Jonas ansvarar.

Utrustning från Telia levereras till Stig Engström.

Den så kallade ”villapatchen”, fiberkabeln mellan fiberuttaget och konvertern som levereras är 1 meter. Behöver man ha längre kabel så får man ordna det själv.

Nästa möte Tisdagen den 14 Augusti, kl. 19.00, Stånga skola. Ev. byggmöte.

Nästa fiber-PUB fredagen den 10/8 i Lye Bygdegård.

/Arbetsgruppen

Comments are closed.