Monthly Archives: augusti 2012

post by Pelo | | Closed

Informationsmöte på Malmgard 4 september 2012

Stånga-Lye Fiberförening inbjuder till informationsmöte i Malmgard tisdagen den 4 september klockan 19.00

Representanter från Telia och Eltel kommer att vara på plats för att berätta om abonnemang, tilläggstjänster, blåsning och svetsning av fiber mm, samt att svara på era frågor.

Välkomna
önskar styrelsen

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 21 augusti 2012

Fiberföreningen har hållit möte och behandlat följande.

Grävning/Fräsning blev färdig fredagen den 18/8.

Blåsning klar 12-, 24- och 48-fiberkanaler. Eltel väntar på leverans av 96- och 144-fiber.

5 stopp har tillstött vid den inledande blåsningen.

Fastighetsblåsningar kommer att meddelas en vecka före blåsning enligt Mattias Rotter, Eltel.

Nycklar till stolpar och nodhus: offertsvar har inte lämnats från alla anbudsgivare.

Nodhuset: Dave putsar under kvällen och skall sedan målas vitt.

Återställningar av mark: Tas vid senare möte.

Utrustning från Telia levererad till Stig Engström – 6 pallar. Konverter restnoterad till i början på september.

Kopplingsregister har kommit från Telia för koll. Ytterligare anslutningar har tillkommit. 320 skall finnas.

Örjan presenterade inkomna fakturor från Väg- och byggnasdgrus AB. Budget ser ut att hålla.

Nästa möte Tisdagen den 28 Augusti, kl. 19.00, Stånga skola.

Fiberpub varje fredag i Lye Bygdegård klockan 19.00-23.00

/Arbetsgruppen

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 14 augusti 2012

Stånga-Lye fiberförening har hållit möte i Stånga skola och behandlat följande.

Grävning/Fräsning fortsätter denna vecka i Stånga och avslutas nästa vecka.

Två stopp har fixats under den inledande fiberblåsningen. 15000 m är blåsta.

Mattias Rotter beskrev företagsdosorna. 4- eller 6-uttag finns. Listan kollades och reservkapacitet finns för framtiden. Merkostnad för företagsdosa beslutades till 4000 kronor för 6-fiberkabel. Mattias R beställer 12 st. Samtliga 12 företag tillfrågas för slutligt fastställande.

Stig har fått offerter på nycklar. Priset ligger på 14400 kr. Stig inväntar också offert från Svahns och Eltel.

Väg & byggnadsgrus ser till att det finns en minigrävare tillgänglig under tiden vi blåser fiber.

Nodhuset: Christer har kollat putsning med Dave och han har lovat att fixa det. Christer och Dan W har gjort nätningen av huset klart. Ytan kvastas. Classe skall ta fram rör till ventilationen. Alla fiberrör är indragna i huset.

Ett stormöte bör vi planera in snart, gärna en fredag på Fiberpub. Kan Conny Olofsson Telia ställa upp en fredag, förslagsvis den 31/8.

Utrustning från Telia levereras till Stig Engström.

Nästa möte Tisdagen den 21 Augusti, kl. 19.00, Stånga skola.

Som vanligt kör vi fiberpub varje fredag.

/Arbetsgruppen

post by Pelo | | Closed

Fiberblåsningen har startat!

Nu har Eltel kommit igång med att blåsa fiber i våra ledningar. Därför är det mycket viktigt att ni som ännu inte satt upp era fiberdosor och dragit in slangen gör det snarast möjligt. Senast 20 augusti måste ni ha ordnat detta.

Om Eltel kommer för att installera fibern hos er och dosan eller slangen inte finns på plats så att de kan utföra jobbet, kommer de att ta ut en extra avgift för att komma tillbaka.

Vi håller som bäst på att gräva ner den sista biten slang  och räknar med att vara klara med grävningen i nästa vecka. Det är därför viktigt att ni som ännu inte fått er slang drar in den så fort vi lämnat av den hos er.

Hör av er till er områdesansvarige om ni har frågor eller kontakta oss via e-post.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 7 augusti 2012

Fiberföreningen har hållit möte i Stånga skola där följande togs upp.

Grävning/Fräsning fortsätter denna vecka i Lye och Stånga. En påle kvar att montera i Stånga och en i Lye.

Stig har fått ny offert på nycklar. Priset ligger på 14400 kr. Stig har begärt offert även från Svahns och Byggman. Vi avvaktar dessa innan beslut tas.

Väg & byggnadsgrus ser till att det finns en grävare tillgänglig under tiden vi blåser fiber ifall vi behöver gräva upp någonstans.

Nodhuset: Christer har kollat putsning med Dave och han kan fixa det, men behöver hjälp med nätning. Christer kollar med Dan Wetterlund om han kan hjälpa oss.
Hål måste göras för ventilation. Classe kollar hur stort hålet behöver vara.
Alla fiberrör är indragna i huset.

Information om extratjänst med större kanalpaket finns upplagt på hemsidan.

Ett stormöte bör vi planera in snart. Där bör vi informera om tex extratjänster till abonnemanget samt ”villapatchen”.

Leader-rekvisition tas upp på nästa möte.

Fiberblåsning av stomnätet har satt igång i Lye och i Stånga.

Informationsmail skall skickas ut om att fiberblåsningen börjat och att alla snarast skall dra in slang och montera fiberdosan. Jonas ansvarar.

Utrustning från Telia levereras till Stig Engström.

Den så kallade ”villapatchen”, fiberkabeln mellan fiberuttaget och konvertern som levereras är 1 meter. Behöver man ha längre kabel så får man ordna det själv.

Nästa möte Tisdagen den 14 Augusti, kl. 19.00, Stånga skola. Ev. byggmöte.

Nästa fiber-PUB fredagen den 10/8 i Lye Bygdegård.

/Arbetsgruppen