Monthly Archives: juni 2012

post by Pelo | | Closed

Nytt utseende på hemsidan

Som ni ser har vi ändrat utseendet på hemsidan. Den största förändringen har dock skett under skalet.

Med denna nya hemsida blir det lättare att uppdatera och vi hoppas därmed att vi skall bli bättre på att nå ut med information till alla medlemmar i föreningen.

Tyck gärna till om sidan eller ställ frågor på info@slfiber.se.

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 19 juni 2012

Stånga-Lye Fiberförening har hållit möte. Följande frågor togs upp.

Nodhus. Vi har fått positivt beslut om bygglov. Väggarna är uppe och tak påbörjas på måndag då Christer och Classe börjar spika takstolar. Classe fixar fläkt för kylning av utrustning.

Vi har fått kontrakt av Geab för elabonnemang. Ingrävning av elkabel får föreningen göra själva. Fredrik fixar kabelrör.

Nycklar och lås: beslut togs om att Stig beställer lås och tio nycklar. Vid nodhus behövs nyckelskåp eller tub. Stig kollar.

Grävningen går bra. Vi har fått den 25-slang vi behöver. Stig kollar tillgången på 16-slang.

Asfalt på gång för återställning på Malmen och Gumbaldevägen.

Övrigt: Vit slang (7/3,5) skall tillbaka till Royen så fort man är klar med rullen.

Problem med märkningen vid skåp 35 (Stenstu). Brett och Stig reder ut.

Vi måste ha möjlighet att komma in i sommarhusen vid blåsning av fiber. Områdesansvariga måste kolla upp detta.

Uppmärkning av eventuella extraslangar måste göras klokt så att vi kan hitta dem senare. Distanspåle behövs.

Fibernät Gotland håller seminarium 25/6.

Nytt möte nästa vecka 26/6 (byggmöte).

/Arbetsgruppen

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 12 juni 2012

Fiberföreningen har hållit planeringsmöte i Stånga skola. Följande togs upp.

Gjutning av Nodhuset onsdagkväll, 13/6, kl.18.00, Micke har ett elverk, murning av väggar eventuellt på torsdag, Classe Nyman fixar fram vatten och kolla dörrmått som meddelas Christer W. Ronny kollar med Sven Bosarfve om han kan bistå med el.

Reservkraft kan få köpas från Telestationen av Scanova. El beställt från GEAB med leveranstid.

Rör är på gång, ca 100 m fattas av 25-rör. Stig kollar.

Vattenverket, Stånga, Avloppsverket, Lye, Stånga skola skall slutförhandlas av Lennart.

Asfalt skall lappas av Väg och Byggnadsgrus ev på torsdag, 14/6.

Avgrävning vid Maldes har lagats av Stig Engström. Väg & Byggnadsgrus står för detta – Stig förhandlar med Tommy Gardarve.

Nycklar, lås till stolpar har Stig kollat. Pris för 40 lås blir totalt 8600 kr.

Grävningarna går bra, enligt beräknat, klart till Lillro. Vissa justeringar och röjning skall göras i Lye. Lye-personer behöver finnas med i grävarbetet för att ha koll på dragning och ändringar. Stakningen behöver kollas och ev. kompletteras.

Anslutningarna till skolan och Eva L får fixa slang in i husen snarast, Lennart tar kontakt med dem.

Väg och Byggnadsgrus har semester vecka 28 till och med vecka 30.

Lantmäteriet vill framöver ha uppgifter på ledningsrätter för registrering. Kostnader ca 170.000 kr.

Antalet som vill ha en aktiv anslutning är nu uppe i 296 anslutning vilket motsvarar 84 % – en mycket bra siffra och ett mycket gott betyg på vårt arbete.

Lista från Telia har Örjan reviderat och sänt tillbaka.

Utbetalt till dagens datum, borrningar: 379.000 kr, grävning, plogning 388.000 kr, ELTEL 147.000 kr, sammantaget 914.000 kr.

Leader-pengar kollas vid nästa möte.

Nästa möte Tisdagen den 19 juni, kl. 19.00, Stånga skola.

/Arbetsgruppen

post by Pelo | | Closed

Murning av nodhus

Kan någon hjälpa till med murning av nodhus nu på lördag den 16/6 kl 8.00?
Meddela mig på telefon 0736422314 eller min mailadres christerwarte@hotmail.com
Med vänlig hälsning,
Christer

post by Pelo | | Closed

Arbetskväll 14 juni

Arbetskväll torsdag 14 juni. Vi samlas vid Malmahallens parkering klockan 18.30 för vidare instruktioner.

Sprid detta meddelande till era vänner och grannar som inte har dator eller e-post.

/Styrelsen