post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 24 april 2012

Fiberföreningen har haft möte och tog upp följande frågor.

Ingen röjning på måndag 30/4. Torsdagen 3/5 blir det röjning igen.

Rishög åt Burshållet behöver flyttas. Fredrik och Classe fixar.

Arbetsmiljöplanen gicks igenom.

Reservkraft vid noden tas upp med Mattias Rotter vid Eltel.

Årsmöte med Fiberförening Gotland på Lövsta:
Förslag på gemensam drift och underhåll av näten. Inget beslut taget.
Årsavgift till föreningen 1350 kr inkl moms.
Föreningen tar 300 kr/timmen om vi behöver ha hjälp av dem.

Grävning: Öster om vägen är klart. Borrning vid Malmahallen skall göras under veckan. Grävningen fortsätter åt Burshållet.

Grävplan ska tas fram av Väg & byggnadsgrus till nästa byggmöte.

Borrningar bör redas ut. Kan vi gräva schakt vid sidan av vägen istället (ej blåmarkerad väg). Då sparar vi 4-5 meter borrning på ömse sidor om vägen.Vad räknas som flytt av borraggregat? Om den kan köra själv mellan borrningarna är det flytt?

Borrning vid Strömma bör redas ut. Oklart vad Väg & byggnadsgrus borrat. Stig tar upp med Tomy Gardarve.

Nästa möte bestämdes till Onsdagen den 2 maj kl. 19.00, Stånga skola.

/Arbetsgruppen

Comments are closed.