Monthly Archives: maj 2012

post by Pelo | | Closed

Inkoppling av fiber i huset

Klicka på länken nedan för en skiss på hur inkopplingen av fibern i huset ser ut.

Så här ser det ut i husen.

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 22 maj 2012

Fiberföreningen har hållit möte i Stånga skola och gick igenom följande.

Lennart kontaktar Conny Olofsson Telia den 23/5 för att meddela antal klara 295?
Örjan ringer osäkra som ej betalt.

Nodhuset: Svårt att få bygglov. Möte med Bo Björkman och Stefan Hallin på plats för att påskynda ansökan, Per S ansvarar. Vi hittar endast sämre placeringar. Ronny O kollar med Sven angående grannutlåtande.

Grävning går bra. Bergvalls lägenheter, Malmgard, Hans Pettersson och Vattenverket återstår söder ut. Vattenverket är fortförande oklart.

Vattenverket har skrivit på ett privatabonnemang. Lennart B förhandlar vidare om teckning av de faktiska kostnaderna. Svevia har lämnat markavtalet för dragning till Vattenverket.

Distanspålar diskuterades – fråga ställes till Mattias Rotter på stormötet.

Stormöte hålles på Malmgard den 29 maj klockan 19.00. Lokal är bokad.

Nästa möte Tisdagen den 29 maj, kl. 19.00, Malmgard, Stånga.

Fiber-PUB hålles varje fredag i Lye Bygdegård.

/Arbetsgruppen

 

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 15 maj 2012

Fiberföreningen har hållit planeringsmöte och behandlade följande frågor.

Mattias Rotter meddelade att vi får ”pianotypen” av modem och trådlöst nätverk. Det börjar bli dags för blåsning av fiber, förutsatt att noden och skåpen är klara. Troligen går det att klara med ett besök per fastighet.

Stefan Hallin ringer Christer imorgon onsdag angående bygglovet för nodhuset. Stomfiber går att blåsa i nu.

Blåsningen av fibertråd beräknas vara klart i mitten på september, och när Eltel fått hela tidsplanen från Väg & Byggnadsgrus kan slutdatum sättas ut. Förslag på hur man bygger nod och fibernät finns på Post- och Telestyrelsens hemsida. Fiberuttag kabel mm beräknas kosta ca 100 kr per fastighet. Beslutades att 1 meter kabel ingår jämte fiberuttag samt omvandlare. Vill man ha längre kabel betalar fastighetsägaren det själv.

Vi kan få 200 fiberuttag och omvandlare om en vecka.

Mattias kommer att montera den utrustning vi erhåller inomhus på en skiva så alla kan se vilket material som ingår.

Beslutades att ha nästa stormöte tisdag den 29 maj på Malmgard förutsatt att lokalen är ledig då. Genomgång och rapport från de olika områdena: från nodhus till Ungbåtels klart, mot Burs och Österlings klart, Malmen det mesta klart och mot Stenstugu och Strömma klart. GPS-utsättning av nätet görs av Väg & Byggnadsgrus och de ombedes skicka datafilerna till Eltel så de kan rita ut det på sin karta.

Reservkraft vid nodhus diskuterades; Eltel undersöker en central lösning för hela landet, batteribackup blir dyrt. Mindre elverk med automatstart blir också dyrt.

Mattias ser till att följesedlar kommer med leveranserna så det går att kontrollera vad som levererats och inte.

Väg & byggnadsgrus har skickat faktura på borrningar under vägar som Örjan betalat.

Nästa onsdag 23 maj skall det vara klart hur många som ansluter sig till nätet. Därefter är betänketiden definitivt slut.

Örjan har gjort lista med 313 fiber varav 19 vilande till privatpersoner.

Beslutades att Stenstu Kvarn betalar för 100 meter grävning på på tomten vid lagret uppe i Stånga.

Nästa möte tisdag den 22 maj kl 19.00 i Stånga skola.

/Arbetsgruppen

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 8 maj 2012

Stånga-Lye fiberförening har hållit planeringsmöte i Stånga skola. Där behandlades följande.

Vid borrningen under kanalen på Strömma behöver smörjmedlet till borren (bentonitlera) tas omhand så det inte rinner tillbaka ner i kanalen .Bergborrningen behöver redas ut ytterligare med Väg & Byggnadsgrus, hur mycket bergborrning Stånga/Lye fiberförening skall betala. Beslöts att Christer diskuterar det med Stefan Lindby. Totalt behövs ca 50 borrningar.

Nodhuset :  Christer har anmält behov av elanslutning av nodhuset till Geab.

Leveranser av material från Telia: Stig har gått igenom dagens och gårdagens materialleveranser. Tyvärr fanns inga packsedlar med utan bara angivet antal kolli, vilket gör det svårt att veta vad som levererats och vad som fattas.

Inget besked om bygglov för nodhuset har kommit ännu. Bortgrävning av matjord och fyllning av singel till nodhusplattan görs på torsdagkväll. Beslöts att Christer ordnar färdiga kantelement till nodhuset. Klas-Göran har ordnat en dörr, 90×200 cm till nodhuset. Stig kollar med Claes Lickander var Telia vill ha in fiberkablarna i nodhuset.

Grävning och nerlägning av fiberrör: Sträckningen mot Burs och Österlings nästan klart bör bli klart denna vecka om inget oförutsett händer.

Brev från Telia/sonera: Conny Olofsson vill ha slutligt besked på antal anslutningar samt en lista med namn och adress samt belägenhetsadress och fastighetsbeteckning på de personer och fastigheter som skall anslutas till fibernätet.

Örjan har en sådan lista som han kan vidarebefordra till Telia.

Nästa möte nästa tisdag den 15 maj kl 19.00 byggmöte med Mattias Rotter.

Ordförande Christer tackade för visat intresse och avslutade mötet.

post by Pelo | | Closed

Tidplan Grävning

Här är tidplan för grävningen några veckor framöver.

Tidplan för grävning