post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 3 april 2012

Stånga-Lye fiberförening har hållit möte i Stånga skola och där behandlades följande frågor.

Startmöte med entreprenörerna har hållits. Närvarande från Eltel var Mattias Rotter och från Väg & byggnadsgrus var Mattias Nygren och Tommy Gardarve. Startmötesprotokoll skrivs av Mattias Rotter.

Byggmöte hålls var 14:e dag tisdagar kl 19.00 i Stånga skola i samband med ordinarie möte. Första byggmöte 17/4.

Väg & byggnadsgrus tar fram en tidplan för grävningen till byggmötet.

Grävning den närmaste tiden blir från Nod till Stig Engströms, sedan från Nod mot Nymans plåt och därefter från nod mot Burs.

Beslut togs att vi lägger extraslang under Trafikverksväg samt där vi ser att det kan komma att behövas.

Länsstyrelsen har godkänt att vi gräver genom åarna. Vi skall dock vara uppmärksamma på om det kan vara lekplats för lax.

Örjan har tagit fram markavtal för nod-huset.

Datum för nytt stormöte är onsdag den 11 april. Christer kollar om Malmgard är tillgängligt. Bosse sätter ihop informationsmaterial. Jonas skickar ut via mail.

Nästa möte bestämdes till Tisdagen den 10 april kl. 19.00, Stånga skola.

/Arbetsgruppen

Comments are closed.