post by Pelo | | Closed

Inbjudan till informationsmöte 11 april 2012

Stånga-Lye fiberförening inbjuder er till informationsmöte den 11 april klockan 19.00 i Malmgard. Se bifogad inbjudan.

Denna inbjudan går ut endast via e-post och på hemsidan, så för budskapet vidare till vänner och grannar som inte har dator.

Kan ni vara med och hjälpa till? Röja, flytta stängsel, återställa efter grävmaskinerna, köra ut material mm. Hör av er till:

Lyeboar:     Bo Larsson         0701 – 80 85 84
Stångboar: Christer Warte    0736 – 42 23 14

…eller kontakta er områdesansvarige.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Comments are closed.