Monthly Archives: februari 2012

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 21 februari 2012

Stånga-Lye fiberförening har hållit planeringsmöte i Stånga skola och följande togs upp.

Örjan har kontakt med Region Gotland, Johanna Lindström, angående markavtal på Regionens mark, samt grävtillstånd. Han har även kontakt med Svevia för grävning över deras mark till vattenverket.

Det är hög tid att börja med utsättning av ledningssträckningen och det är viktigt att det blir lika utsatt i alla områden. Tommy Gardarve kommer därför att hålla en utsättningsgenomgång med områdesansvariga måndagen den 5 mars kl. 09.00, samling vid Gamla mejeriet.

Grävstart kommer troligen ske vecka 10 med start i Stånga i området kring Malmen.

Ledningsmaterial kommer att lagras hos Royen under byggtiden.

Noden kommer att placeras i anslutning till telestationen istället för som tidigare bestämts i gamla mejeriet.

Vi kommer att lägga ut reservplats i kopplingskåpen längst ut i nätet mot andra socknar för att kunna koppla ihop näten i en framtid.

Skanova har presenterat deras koncept för oss. Konceptet bygger på att föreningen lägger ner slang och Skanova blåser fiber i den och äger sedan rätten till fibern. Föreningen är inte intresserade av detta koncept då vi inte kommer att äga fibern och därmed inte styra vilka tjänster vi kan ha i nätet.

Nästa möte bestämdes till tisdagen den 28 februari kl. 19.00, Stånga skola.

/Arbetsgruppen

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 14 februari 2012

Stånga-Lye fiberförening har hållit planeringsmöte. Följande togs upp på mötet.

Arbetet med att få in alla anslutningsavtal och markavtal fortsätter. Tiden börjar bli knapp, vi skall snart igång och gräva.

Områdesansvariga har fått en del klagomål på att vi varit dåliga på att informera om projektet. Vi tar åt oss och försöker bli bättre. Det är dock svårt att nå ut till alla.

Eltel vill ha en uppställningsplats för material, helst under tak. Vi undersöker möjligheten till detta.

Till företag som vill ansluta sig kan det vara aktuellt med en fiber som vi hyr ut till Skanova och där de i sin tur skriver avtal med företaget. Anne Ståhl-Mousa på Region Gotland har tagit på sig att reda ut hur detta skall hanteras. Bosse kollar med Anne hur det går.

För grävning på tomt är det upp till varje fastighetsägare att ta kontakt med grävfirma. Föreningen lägger upp kontaktinformation till tänkbara grävfirmor på hemsidan.

Det är viktigt att utsättning och märkning blir korrekt gjord och lika över hela området. Tommy Gardarve kallas in för att hjälpa till. Stig håller i det från föreningens sida tillsammans med områdesansvariga.

Arbetsgruppen har beslutat att vi i samråd med Väg och Byggnadsgrus startar grävningen i Stånga samhälle. Där är bra markförhållanden för att gräva om det är blött i markerna.

Röjning måste komma igång så snart som möjligt efter utsättning. Områdesansvariga informerar fastighetsägare.

Nästa möte bestämdes till Tisdagen den 21 februari kl. 19.00, Stånga skola.

/Arbetsgruppen

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 7 februari 2012

Stånga-Lye fiberförening har hållit planeringsmöte och följande togs upp på mötet.

Vi hade besök av Tommy Gardarve (Väg & Byggnadsgrus) som gick genom kartorna och gav information om hur märkpinnar kan se ut. Han lämnade även en skiss på hur de gjort i FLL-fiber (Fardhem, Linde, Lojsta).

Örjan Lingren har haft kontakt med vattenverket angående anslutning. Till Region Gotland och företag kan vi eventuellt använda något som kallas svartfiber. Det är en fiber som vi äger men hyr ut till Skanova som i sin tur har avtal med företagen/Region Gotland. Gotlandsfiber, den nya paraplyorganisationen kollar på svartfiber-alternativet.

Eltel behöver ha uppgifter om vilka fastigheter som skall anslutas och hur många anslutningar respektive fastighet ska ha för att kunna färdigställa projekteringen av ledningsnätet. De behöver ha uppgifterna till slutet av februari.

Stånga-Lye Fiber ekonomisk förening har sänt in medlemsansökning till Gotlandsfiber Ekonomisk förening (paraplyorganisationen).

/Arbetsgruppen