Monthly Archives: januari 2012

post by Pelo | | Closed

Stadgar för Stånga-Lye fiber ekonomisk förening

Här är stadgar för Stånga-Lye fiber ekonomisk förening med justeringar antagna vid extra föreningsstämma 2012-01-19 och föreningsstämma 2012-01-26.

Stadgar Stånga-Lye fiber ekonomiska förening

 

post by Pelo | | Closed

Årsredovisning för Stånga-Lye fiberförening

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2011 för Stånga-Lye fiber ekonomisk förening.

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2011

 

post by Pelo | | Closed

Föredragninglista till årsstämma 26 januari

Här är föredragningslista för årsstämman den 26 januari.

Föredragningslista vid ordinarie föreningsstämma 2012

 

post by Pelo | | Closed

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma den 26 januari kl 19.00 i Lye bygdegård för Stånga-Lye fiber ekonomisk förening.

Alltså, välkomna till:

19/1 kl 19.00 Extra föreningsmöte/föreningsstämma för att diskutera och ta fram stadgeändring inför årsstämman (enligt tidigare kallelse).

26/1 kl 19.00 Årsstämma för Stånga-Lye Fiber ekonomisk förening (enligt denna kallelse).

Välkomna!
Stånga-Lye Fiber ekonomisk förenings styrelse
genom Christer Warte, ordförande

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 10 januari 2012

Stång-Lye fiberförening har haft planeringsmöte i Stånga skola och arbetade med följande frågor.

Förslag till nya stadgar har tagits fram inför det extra föreningsmöte 19 januari och föreningsmötet den 26 januari som kommer att hållas i Lye Bygdegård.

Förslag till Villkor för fastighetsanslutning har fastställts.

Örjan gick igenom balansräkning och resultaträkning för 2011.

Stig rapporterade ang arbetet med kartor/fiberdragningar kopplat till markavtalen. Stig har åkt runt med projektören Claes Lickander och gått igenom detaljer. Ny karta kommer. Dessa skall användas till ansökan om tillstånd från Länsstyrelsen.

Nästa möte har tidigare bestämts till Torsdagen den 19 januari kl. 19.00, Lye Bygdegård.

Arbetsgruppen