Monthly Archives: december 2011

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 13 december 2011

Stånga-Lye fiberförening har haft planeringsmöte i Stånga skola och där behandlades följande frågor.

Det kommer att kosta ca 4000-5000 kr att ansluta ett vilande abonnemang och för de som vill ha ett vilande abonnemang utgår inte Telias bidrag om 6000 kr till föreningen.

Styrelsen kommer att ta upp förhandlingarna med Telia efter nyår för att sluta ett avtal mellan Telia och föreningen.

Områdesansvariga håller på att ta reda på hur många anslutningar respektive fastighet behöver ha. Varje extra anslutning utöver den första kostar 6000 kr per anslutning.

Örjan Lindgren tar över som kassör för föreningen. Bo Larsson tar över Örjans tidigare uppdrag som revisor för föreningen.

Styrelsen jobbar vidare med frågan om momsregistrering av föreningen.

Nästa möte bestämdes till Tisdagen den 20 december kl. 19.00, Stånga skola.

Arbetsgruppen

 

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 6 december

Stånga-Lye fiberförening har hållit planeringsmöte i Stånga skola. På mötet togs följande frågor upp.

Rekrytering

Från och med 1/1 2012 kommer det att kosta 2000 kr extra att ansluta sig till fibernätet. När projekteringen av nätet är färdigt kommer det bara att ges två tillfällen per år att ansluta sig och då får medlemmen betala den faktiska kostnaden för anslutning.

Detta gäller för de som INTE lämnat in en intresseanmälan eller som tidigare tackat nej. Ni som är intresserade kontakta er områdesansvariga för mer information eller ladda ner blankett för intresseanmälan från hemsidan och lämna till områdesansvarig.

Informationsmöte

Stormötet den 29 november gick bra. Cirka 85 personer deltog och många tyckte det var bra att vi bjudit in gräventreprenören och de företag som kan hjälpa oss med installation i huset.

Hemsidan

Stadgar skall läggas upp på hemsidan.

Arbetet med att ta fram en sida för frågor och svar fortsätter. Ni som har frågor om projektet eller föreningen maila gärna till info@slfiber.se eller kontakta er områdesansvarige. Kan vi inte svara direkt så tar vi reda på svaret och återkommer.

Entreprenaden

Anslutningsavtal mellan medlemmar och föreningen ska tas fram. Arbetsgruppen arbetar med att ta fram ett avtal.

Markupplåtelseavtal för Botvalde, Maldes och Österlings är nästan färdiga för att gå ut till markägare. Markupplåtelseavtal för samhället (Stånga) håller på att tas fram.

Vissa fastighetsägare vill ha fler anslutningar per fastighet. Vi måste gå ut och fråga de som vill ansluta sig för att få fullständiga uppgifter om vilka fastigheter och hur många anslutningar per fastighet det gäller. Detta för att föreningen skall kunna få fram det slutliga priset per anslutning. Områdesansvariga kontaktar medlemmar inom respektive område.

Villkoren till Telia måste klargöras. Arbetsgruppen undersöker.

Ekonomi

Örjan Lindgren har valts som kassör i föreningen. Han kommer att sköta bokföring och fakturering.

Styrelsen väntar ännu svar från skatteverket angående momsregistreringen. Förhoppningsvis kommer besked under veckan.

Övrigt

Fiberföreningen har fått frågan om vi kan lämna ut mailadresser till våra medlemmar för reklam från företag. Föreningen har sagt nej då det inte känns rätt att ge fördelar till enskilda företag, samt att det är oklart hur vi får lämna ut adresser med hänsyn till PUL. Intresserade företag får istället vända sig till föreningen så kommunicerar vi ut informationen.

Nästa möte bestämdes till Tisdagen den 13 december kl. 19.00, Stånga skola.

Arbetsgruppen.

post by Pelo | | Closed

Informationsmöte 29 november 2011

Stånga-Lye fiberförening har hållit informationsmöte på Malmgard. Här är anteckningar från detta möte.

Christer Warte
Vår ordförande hälsade alla välkomna, speciellt representanterna från Väg o Byggnadsgrus, Elit-service, Elektronikservice o Databyrån.
Detta är det 3:e stormötet med Stånga-Lye fiber. Det första för bildande av den ekonomiska föreningen vid det andra var det klart att El-Tel blir leverantör för slang, fiber och svetsningen av dessa.
Vid detta möte har vi fått upphandlingen av grävningen klar, det blir Väg o Byggnadsgrus.
Vi räknar med grävstart i mars-april.

Örjan Lindgren
Berättade att han skrivit markupplåtelseavtal i Stånga till Botvalde, Maldes och mot Österlings, återstår åt Strömma samt samhället.

Lennart Blom
Presenterade våra kostnadsberäkningar:
EL-Tel 1 775 000 kr
Grävning 1 980 000 kr
Oförutsett och reserv 1 000 000 kr
Summa 4 755 000 kr

På 280 anslutningar blir det 8 982 kr exkl. moms. Vilket är betydligt lägre än vi sa från början.
Momsfrågan är inte klar, vi har lämnat in ansökan om momsregistrering till skatteverket men de har inte svarat.

Väg o byggnadsgrus
Stefan Lindby ägare till grävfirman vars anbud antogs presenterade sig och Tommy Gardarve som är en av entusiasterna i Fardhem-Linde-Lojsta fiber och varit med under deras grävning har nu anställts av Väg o Byggnadsgrus o kommer att arbeta med fibergrävningar.
Tommy framhöll vikten av sammanhållning och samarbete i ett sånt här projekt och att utsättning sker i god tid och att vi visar kablar, täckdiken och dylikt.
Tommy berättade också att FLL-fiber haft fiber-pub varje onsdag från juni tills nu.
De har haft ett bra samarbete med arkeologen.

Elitservice
Elitservice kan göra installationerna inomhus. Om de får jobbet ges 1 tim gratis rådgivning. Han påpekade att de som har andra än Telia som teleoperatör bör gå över till Telia för att slippa betala dubbelt.

Elektronikservice
Elektronikservice kan också göra inomhusinstallationer och sälja material samt nödvändiga elinstallationer.

Databyrån
Från Visby är representant för Apple och säljer även PC. Gör också installationer inomhus. Han påpekade att det kan vara svårt att få trådlösa nätverk att fungera i gamla gotlandshus med tjocka stenmurar men det finns lösningar som att skicka signalerna via eluttagen i huset.
Han tror det blir en värdeökning på fastigheten med en fiberanslutning.

Lennart Blom
Bad de närvarande i kommittén att resa sig. Vi kommer att ta ny kontakt med nej-sägarna nu när vi vet kostnaden bättre.
Han har också sett en karta från Telia där vi ligger i område där kopparnätet kan kopplas ner inom 1år.
Bidragen är från Region Gotland 2 000 kr per bebyggd fastighet och från Telia 6 000 kr per abonnemang.

Stig Engström
Har hört att Telia ev. vill korta ner abonnemangstiden till 5-6 år i stället för de 10 år som vi räknat med, så vi bör skriva avtal snarast.

Tommy Gardarve
Telias pris på 299 kr per månad är ungefär halva priset på marknaden idag.
Han sa också att det reservkapital vi tagit med kan komma att behövas vid ev. avgrävning av stamledningar med många fibrer som skall svetsas.
På frågan om vilken sida av huset fibern kommer får var och en vända sig till områdesansvariga o titta på kartorna.

Christer Warte
Tackade alla som kommit.