Årsstämman

SL-fiber höll den 14 april sitt årsmöte i Lye bygdegård. 20 medlemmar var närvarande.

Redovisningshandlingarna finns på annan plats här på hemsidan.

Styrelsen omvaldes helt utom Theres Hadland som undanbett sig omval och i hennes ställe invaldes som ersättare Thomas Hallin Stånga.

Olika frågor diskuterades såsom Telias kanalutbud utdelning av batteribackuppper m.m.

En del organisatorisk frågor diskuterades också men inget beslut fattades

post by slfiber | | Closed

Kallelse till Årsstämma i Stånga-Lye Fiber ekonomiskförening 14 April 2015

Härmed kallas medlemmarna i Stånga-Lye fiber ekonomisk förening till årsmöte i

Lye bygdegård 14 April 2015 kl 19.00

Vi bjuder på kaffe efter mötet

Välkomna önskar Styrelsen

post by slfiber | | Closed

Årsredovisning inkl. föredragningslistan för 2014

Årsredovisning inkl föredragningslista 2014

post by slfiber | | Closed

Årsmötet i Stånga Lye Fiberekonomisk förening

Årsmötet kommer att hållas den 14 april 2015 kl 19.00 i Lye Bygdegård.

Kallelse kommer ut senast 14 dagar innan med mail och lappar uppsatta i affären

årsredovisningen kommer samtidigt att läggas upp på  hemsidan för den som vill titta på den innan mötet.

Om någon vill inlämna någon motion skall denna vara styrelsen tillhanda senast 1 April /Mvh Styrelsen

post by slfiber | | Closed

Med anledning av ett fiberbrott vid en fastighet

Vi vill förtydliga att det är Fastighetsägarens ansvar att skydda inkommande fiberslang i huset från Sol, Väder och Vind

med t ex klamrat kabelskydd i plåt eller liknande så kabeln ligger still och skyddad

 

OBS Slangen är avsedd att vara nedgrävd eller på annat sätt skyddad från solljus då den EJ är UV-tålig.

Vid långvarig exponering för solljus så förstörs slangen!

Vid brott på fibern in till fastighet som ej varit klamrat eller skyddad så slangen har rört sig med fiberbrott som följd

FÅR FASTIGHETSÄGAREN STÅ FÖR HELA REPARATIONEN och ev blåsning av ny fiber samt svetsning

/Styrelsen