post by Pelo |

Varför skall vi ansluta till fiber när det fungerar så bra idag?

Det vanligaste sättet att ansluta till internet idag är via telefonnätet. Telia/Skanova har sagt att man kommer att stänga ner telenätet på Gotland med start nästa år. Det enda sättet att komma åt internet då blir via fiber eller mobilnätet. De som använt det mobila bredbandsnätet under sommaren 2011 vet att det inte är speciellt stabilt. Det har stängts ner vid flera tillfällen. Fibernätet är betydligt mindre sårbart.

Posted in: Övrigt