post by Pelo |

Föreningen

Stånga-Lye fiberförening är en ekonomisk förening som bygger och driver ett fiberoptiskt nät i socknarna Stånga och Lye.

 

Styrelsen

Ordförande: Thomas Thomasson

Vice Ordförande: Mikael Lindahl

Kassör: Örjan Lindgren

Sekreterare: Lennart Blom

Ledamöter: Johan Dahlbom, Stig Engström, Bo Larsson

Styrelsesuppleanter: Jonny Schüberg, Thomas Hallin

 

Revisorer:  Anette Westdahl, Solveig Björkman

Revisorsuppleant: Håkan Thomsson

Valberedning: Magnus Stenegärd, Dave Smisser, Elisabet Gahnström

Webansvarig: Bo Larsson

Ledningskollen: Stig Engström

 

Adress

Stånga-Lye Fiber ekonomisk förening

c/o Thomas Thomasson

Lye Mannegårde 159

62361 Stånga

E-post: info@slfiber.se

Organisationsnummer: 769623-2482

Bankgironummer: 762-6963

 

Protokoll från konstituerande sammanträde 2013-05-21

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2011

Stadgar Stånga-Lye fiber ekonomiska förening

 

 

Samarbetande Föreningar:

Stånga/Lye LRF-avd: Ordförande:Magnus Stenegärd

Stånga Intresseförening: Lisbeth SpångbergWidén

 

 

Bredband Gotland

Projektstöd, Paraplynätverksansvariga:

Anne Ståhl Mousa,

Bredbandsansvarig Region Gotland,

0498-26 34 44, 070-540 88 58, anne.stahl_mousa@gotland.se

Olof Thomsson,

Projektledare för samordningsprojekt drivet av Hushållningssällskapet,

0498-525 84, 070-66 525 84,oloft@gotland.com

 

www.bredbandgotland.se finns kontaktlista, länkar och tips.