Category Archive: Okategoriserade

post by slfiber | | Closed

Årsredovisningen 2015 med föredragningslista

Årsredovisning 2015

Kallelse till årsstämma

Kallelse
till årsmöte med
Stånga-Lye fiber ek .förening
Den 7 april 2016
i
Lye Bygdegård
Kl 19,00

Välkomna

Möte i styrelsen 16-02-16

Vid styrelsesammanträde den 16 februari 2016 diskuterade styrelsen ett avtal med GEAB om drift och underhåll ett diseldrivet elverk som kommer att stå utanför nodhuset.

Vi beslutade om verksamhetsberättelse och bokslut som kommer att finnas tillgängligt har när det är klart.

Årsmötet kommer att hållas i Lye bygdegård den 7 april kl 19,00. Kallelse kommer på hemsidan och med e-post samt anslag i Malmahallen

Inkoppling av ny abonnenter är beställt och kommer att ordnas inom en snar framtid. Det är idag 300 anslutna abbonenter.

2015-11-17

Vid styrelsemötet idag medverkade Simon Stenman från Länsförsäkringar med information om försäkringen och ansvarsfrågan för styrelsen och föreningens medlemmar.

Föreningen äger fibern in till huset men föreningens ansvar slutar vid tomtgräns. Där efter ansvarar fastighetsägaren.

Diskuterades även utökad reservkraft i Nodhuset och vad som gäller vid urträde ur föreningen.

Årsmötet bestämdes till den 7  april 2015 kl 19,00 i Lye bygdegård 

Styrelsemöte

Vid styrelsen möte den 2 september diskuterades bland annat att utöka reservkraften i nodhuset. I dag 30 minuter. Eventuellt kommer ett reservelverk att installeras med automatstart.
2 abonnemang har bytt ägare och det finns en förfrågan om nytt abonnemang. Snökäppar har satts upp på speciellt utsatta skåp. Alla batteribackuper är utdelade och folk verkar nöjda med dessa och abonnemangen.
Ansvarsfrågan vid skador på föreningen anläggning och diskuterades och kommer att utredas vidare. Ev kommer en respentant att medverka vid årsmötet och förklara vad som gäller.