Category Archive: Okategoriserade

Styrelsemöte

Den 30 augusti hade styrelsen sit sammanträde och beslutade om bland annat 11 ändringar av abonnemangen som överlåtits till nya ägare samt ett helt nytt abonnemang.
Enligt tidigare beslut kostar ett helt nytt abonnemang 25 000 kr + inkopplingskostnader hos Telia. Då svar föreningen för grävning fram till tomtgräns samt slang och blåsning
in. Abonnenten erhåller då sammautrustning som tidigare.
Ekonomin är fortfarande god. Dock är det några som slarvar med betalningarna. Kassören kontaktar dem och meddelar att abonnemanget upphör och ärendet lämnas till kronofogden om betalning inte sker. Återinkoplingskostnad 1 000 kr.

Årsstämman

Den 7 april höll föreningen sin årsstämman och styrelsens redovisningshandlingar godkändes i sin helhet. Se annan plats på hemsidan. Styrelsen omvaldes i sin helhet.
Diskutertades priset på anslutning av nya medlemmar.
Styrelsen fick i uppdrag att utreda detta.
Ordf. informerade om den planerade reservkraften vid noden. Ett diseldrivet elverk kommer troligen att installeras och servas av GEAB.

post by slfiber | | Closed

Årsredovisningen 2015 med föredragningslista

Årsredovisning 2015

Kallelse till årsstämma

Kallelse
till årsmöte med
Stånga-Lye fiber ek .förening
Den 7 april 2016
i
Lye Bygdegård
Kl 19,00

Välkomna

Möte i styrelsen 16-02-16

Vid styrelsesammanträde den 16 februari 2016 diskuterade styrelsen ett avtal med GEAB om drift och underhåll ett diseldrivet elverk som kommer att stå utanför nodhuset.

Vi beslutade om verksamhetsberättelse och bokslut som kommer att finnas tillgängligt har när det är klart.

Årsmötet kommer att hållas i Lye bygdegård den 7 april kl 19,00. Kallelse kommer på hemsidan och med e-post samt anslag i Malmahallen

Inkoppling av ny abonnenter är beställt och kommer att ordnas inom en snar framtid. Det är idag 300 anslutna abbonenter.