Monthly Archives: mars 2020

Årsmötet flyttat

På grund av rådande situation i samhället så har styrelsen beslutat att flytta fram årsmötet till den 14 maj 2020. Samma plats och tid.

Årsmöte

Välkomna till årsmöte med Stånga-Lye Fiber EK förening den 15 april 2020 i Lye bygdegård kl. 19.00.
Det är ett bra tillfälle för medlemmarna att påverka besluten i föreningen och särskilt nu inför nytt avtal.
Skall vi byta operatör eller skall vi ha kvar Telia?
Kom och säg din mening på årsmötet