post by slfiber | | Closed

Kallelse till Årsstämma i Stånga-Lye Fiber ekonomiskförening 14 April 2015

Härmed kallas medlemmarna i Stånga-Lye fiber ekonomisk förening till årsmöte i

Lye bygdegård 14 April 2015 kl 19.00

Vi bjuder på kaffe efter mötet

Välkomna önskar Styrelsen

Comments are closed.