post by slfiber | | Closed

Årsmötet i Stånga Lye Fiberekonomisk förening

Årsmötet kommer att hållas den 14 april 2015 kl 19.00 i Lye Bygdegård.

Kallelse kommer ut senast 14 dagar innan med mail och lappar uppsatta i affären

årsredovisningen kommer samtidigt att läggas upp på  hemsidan för den som vill titta på den innan mötet.

Om någon vill inlämna någon motion skall denna vara styrelsen tillhanda senast 1 April /Mvh Styrelsen

Comments are closed.