post by slfiber | | Closed

Med anledning av ett fiberbrott vid en fastighet

Vi vill förtydliga att det är Fastighetsägarens ansvar att skydda inkommande fiberslang i huset från Sol, Väder och Vind

med t ex klamrat kabelskydd i plåt eller liknande så kabeln ligger still och skyddad

 

OBS Slangen är avsedd att vara nedgrävd eller på annat sätt skyddad från solljus då den EJ är UV-tålig.

Vid långvarig exponering för solljus så förstörs slangen!

Vid brott på fibern in till fastighet som ej varit klamrat eller skyddad så slangen har rört sig med fiberbrott som följd

FÅR FASTIGHETSÄGAREN STÅ FÖR HELA REPARATIONEN och ev blåsning av ny fiber samt svetsning

/Styrelsen

Comments are closed.