post by slfiber | | Closed

Kallelse till Årsstämma i Stånga-Lye Fiber ekonomisk förening 10 April 2014

Härmed kallas medlemmarna i Stånga-Lye Fiber ekonomisk förening till årsmöte

i Lye bygdegård 10 April 2014 kl.19.00

Vi bjuder på kaffe efter mötet

Välkomna önskar Styrelsen

Comments are closed.